Skip to main content

Culture and Creativity

Grand Paris Sud: tiġdid ta’ belt imfassal apposta

Ippjanar urban dinamiku u bbażat fuq l-imġiba.

Pajjiż:
Type of project :
Size of city/region:
Person walking through a park

Fatti ewlenin

Studios tal-arkitettura:  Atelier ET-SI, Atelier de l’Ours, Bellastock, Constructo skateparkarkarchitecture, Elodie Cavel & Isabelle JEGO, Monono, PALM (Peint à la Main), Studio KATRA, stany Boulifard (4PK), Quatorze, YA + K

Sponsor prinċipali: il-belt ta’ Evry-Courcouronnes u l-agglomerazzjoni tal-Grand Paris Sud

Sena ta’ tlestija: għadu għaddej

Erja totali: bejn wieħed u ieħor 25 ettaru

Belt / sfond reġjonali

Il-Gran Paris Sud Seine-Essonne-Senart (Grand Paris Sud) hu agglomerazzjoni urbana li tinsab fin-Nofsinhar tar-reġjun Ile-de-France, 30 km fin-Nofsinhar ta’ Pariġi. Hu magħmul minn 23 muniċipalità inkluża Évry-Courcouronnes (67,000 abitant). Evry hi waħda mill-5 ibliet ġodda madwar Pariġi, li ġew urbanizzati malajr wara l-1970. Fl-2019, Evry u l-belt żgħira maġenbha, Courcouronnes, ingħaqdu f’muniċipalità waħda. Għalkemm hi ċentru ekonomiku ewlieni b’143,000 impjieg, Evry-Courcouronnes tbati minn nuqqas ġenerali tal-immaġni li jagħmel ħsara lill-attrazzjoni ekonomika tagħha. Stħarriġiet lokali jassoċjaw in-nuqqas ta’ entużjażmu u n-nuqqas ta’ konvivjalità man-nuqqas ta’ ċentru reali tal-belt.

Biex tiġi indirizzata din l-isfida, il-belt, u l-Grand Paris Sud, ilhom mill-2019 jiżviluppaw strateġija komprensiva biex isaħħu l-konvivjalità taċ-ċentru tal-belt ta’ Évry-Courcouronnes u biex jittrasformaw kemm l-esperjenza tal-utent kif ukoll l-immaġni ekonomika ta’ din id-destinazzjoni. Din is-sħubija, flimkien mar-residenti, l-istudenti, l-impjegati pubbliċi u privati fiż-żona, wettqet dijanjożi soċjali u urbana li wasslet għal pjan ġenerali fl-2021.

Soluzzjoni

Peress li r-rinnovazzjoni ta’ faċilitajiet kulturali ewlenin (awditorju, pjazza tal-ikel, librerija tal-media u ċinema) se titwassal biss mill-2028, il-belt u l-agglomerazzjoni ddeċidew li jaġixxu b’mod proattiv fuq il-bqija taċ-ċentru tal-belt, billi jittestjaw approċċi tattiċi tal-ippjanar tal-bliet.

L-ippjanar urban tranżitorju, qabel xogħlijiet importanti ta’ tiġdid u kostruzzjoni, hu mod kif terġa’ tiġi vvintata l-ħajja urbana billi gradwalment jesperimenta b’dak li jista’ jkun iċ-ċentru tal-belt ta’ għada. Dan l-approċċ iffukat fuq l-imġiba jinvolvi l-osservazzjoni tal-ħtiġijiet u l-aspettattivi tal-utenti biex jimmaġina faċilitajiet urbani ħfief ġodda adattati għall-kuntest u l-użi reali. Dawn jistgħu jiġu mċaqalqin, aġġustati, jew ipperpetwati jekk jirċievu validazzjoni mill-pubbliku. Dawn jistgħu jitneħħew ukoll jekk ma jagħtux prova li jindirizzaw l-isfidi.

10 spazji pubbliċi f’Evry-Courcouronnes ingħataw ħajja ġdida f’4 snin, b’karatteristiċi ġodda bħal spazji miftuħa għall-istudenti biex jinġabru, għamara tat-toroq, riveġetazzjoni, pitturi tal-art, faċilitajiet sportivi u ta’ divertiment, spazju miftuħ għall-wirjiet, u żona ta’ prattika “Art Du Deplacement” (simili għall-parkour).

It-trasformazzjonijiet irċevew feedback pożittiv mir-residenti, l-impjegati, l-istudenti, u l-organizzazzjonijiet involuti fil-kollaborazzjonijiet. L-ippjanar tattiku mhux biss irriżulta f’żieda fin-numru ta’ utenti tal-ispazju pubbliku iżda tejjeb ukoll ir-relazzjonijiet bejn in-nies u l-istituzzjonijiet.

Kriterji għal kwalità għolja (kuntest, sens ta’ post, diversità, sbuħija)

  • It-trasformazzjoni urbana tranżitorja topera permezz ta’ ppjanar irħis u rapidu, ibbażat fuq spazji pubbliċi eżistenti u b’faċilitajiet ħfief. Kull intervent hu speċifiku għall-kuntest.
  • Diversi konsultazzjonijiet mal-abitanti, l-utenti, is-sidien tal-ħwienet u s-servizzi tal-immaniġġar, ipprovdew ħarsa ġenerali lejn ir-restrizzjonijiet ta’ kull spazju u għenu biex jitfasslu l-aħjar soluzzjonijiet adattati f’termini tal-post, l-użi, it-tipoloġija tal-intervent, il-varjetà tal-pjanti eċċ.
  • L-ippjanar urban tranżitorju jqis il-perspettiva ta’ utenti multipli tat-territorju (negozji, impjegati, studenti, residenti). Dan jipprovdi fehim operazzjonali tal-aspirazzjonijiet, l-aspettattivi u d-diffikultajiet tagħhom. Dan jippermetti esperimentazzjoni b’rispons rapidu għal kwistjonijiet lokali jew użi ġodda tal-ispazju pubbliku.
  • Din il-metodoloġija tagħmilha possibbli li l-belt tinbena bħala sensiela ta’ esperimentazzjonijiet. Meta wieħed iqis il-perċezzjonijiet ta’ diversi gruppi (residenti, negozji, studenti, jew ħaddiema), dan jittrasforma l-ippjanar tal-bliet minn mudell minn fuq għal isfel għal approċċ ibbażat fuq l-esperjenza u l-emozzjonijiet.

Ippjanar u mmaniġġar

L-inizjattiva hi mmaniġġata mill-Grand Paris Sud (membru wieħed tal-istaff part-time), u l-belt ta’ Évry-Courcouronnes (3 membri tal-istaff part-time).

Is-sħab jinkludu: l-iskola tal-inġinerija tal-ENSIIE, is-sezzjoni tal-arti u d-disinn fl-iskola sekondarja Georges Brassens, Architectural, l-Aġenzija tal-Ippjanar Urban u l-Parir Ambjentali ta’ Essonne (CAUE91), l-Akkademja tal-Art Du Deplacement ta’ Evry, iċ-Ċentru ta’ tagħlim tal-arti tas-Sud Grand Paris, Etoile Fab Lab, il-mixtla tal-pjanti lokali ta’ Pariciflore, l-artisti lokali minn “La cité des Artistes”, la Fabrik.

Baġit u finanzjament

Baġit totali: €425,000

Grand Paris Sud: €200,000 ġew iffinanzjati mill-Grand Paris Sud (inklużi €100,000 mir-reġjun Ile-de-France) u €225,000 minn Evry-Courcouronnes (inklużi €180,000 mill-Prefettura ta’ Essonne).

Ideat trasferibbli

3 pariri mill-belt/reġjun:

  • Użaw l-urbaniżmu tattiku mhux biss bħala okkupazzjoni temporanja, iżda bħala esperimentazzjonijiet faċli, irħas u rapidi, biex jitfassal pjan ġenerali ġust.
  • Strieħu fuq l-ambjent eżistenti dan jippermetti trasformazzjonijiet bla xkiel.
  • Ibnu interazzjonijiet trasversali (mal-abitanti, mal-forzi attivi u fl-organizzazzjoni tagħkom) mhux biss matul il-proġett, iżda wkoll qabel u wara.

Informazzjoni ta’ kuntatt

Ikkuntattjaw il-Grand Paris Sud bl-email.