Skip to main content

Culture and Creativity

Grand Paris Sud – linnauuendus mõõdu järgi

Dünaamiline ja käitumisel põhinev linnaplaneerimine

Riik:
Type of project :
Size of city/region:
Person walking through a park

Põhifaktid

Arhitektuuribüroo:  ATELIER ET-SI, Atelier de l’Ours, Bellastock, Constructo skateparkarchitecture, Elodie CAVEL & Isabelle JEGO, Monono, PALM (Peint à la Main), Studio KATRA, Stany Boulifard (4PK), Quatorze, YA+K

Peamine rahastaja: Évry-Courcouronnes’i linn ja Grand Paris Sud’i linnastu

Valmis: kestab

Kogupind: ligikaudu 25 ha

Linna/piirkonna taust

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Senart (Grand Paris Sud) on linnastu, mis asub Île-de-France’i piirkonna lõunaosas 30 km Pariisist lõuna pool. See koosneb 23 omavalitsusest, mille hulgas on ka Évry-Courcouronnes (67 000 elanikku). Évry on üks viiest uuest linnast Pariisis, mis tekkisid kiirel linnastumisel pärast 1970. aastat. 2019. aastal ühinesid Évry ja selle kõrval asuv väikelinn Courcouronnes üheks omavalitsusüksuseks. Kuigi Évry-Courcouronnes on 143 000 töökohaga suur majanduskeskus, kannatab ta üldise mainepuuduse all, mis vähendab tema majanduslikku ligitõmbavust. Kohalikud uuringud seovad entusiasmi ja sõbraliku õhkkonna puudumist sellega, et puudub päris linnasüda.

Selle probleemi lahendamiseks on Évry-Courcouronnes’i linn ja Grand Paris Sud alates 2019. aastast välja töötanud tervikliku strateegia, et kesklinn tunduks sõbralikum ning saaks muuta linna kasutajate kogemusi ja ka majanduslikku kuvandit. Need partnerid viisid koos piirkonna elanike, üliõpilaste ning avaliku ja erasektori töötajatega läbi sotsiaalse ja linnaarengu diagnoosimise, mille tulemusel koostati 2021. aastal üldplaneering.

Lahendus

Kuna suurte kultuurirajatiste (auditoorium, toiduhoov, meediaraamatukogu ja kino) renoveerimine toimub alles 2028. aastal, otsustasid linn ja linnastu ülejäänud linnakeskuses proaktiivselt tegutseda ja katsetada taktikalist lähenemist linnaplaneerimisele.

Ajutine linnaplaneerimine enne olulisi uuendus- ja ehitustöid on üks viis, kuidas linnaelu uuendamisel järk-järgult katsetada sellega, milline võiks olla homne linnasüda. Selline käitumisele keskenduv lähenemine hõlmab kasutajate vajaduste ja ootuste jälgimist, et kujutleda uusi kergeid linnarajatisi, mis on kohandatud kontekstile ja tegelikule kasutusele. Neid võib liigutada, sättida või püsivalt kinnitada, kui üldsus need heaks kiidab. Need võib ka eemaldada, kui selgub, et see ei aita probleemi lahendada.

Évry-Courcouronnes’is lisati nelja aasta jooksul kümnes avalikus ruumis elavdamiseks uuendusi nagu avatud ruumid üliõpilastele kogunemiseks, tänavamööbel, taastaimestamine, põrandamaalid, spordi- ja vabaajarajatised, avatud näituseruum ja parkuuriga sarnaneva art du deplacement’i harjutamise ala.

Muutused said positiivset tagasisidet elanikelt, töötajatelt, üliõpilastelt ja koostöös osalevatelt organisatsioonidelt. Taktikaline planeerimine on suurendanud avaliku ruumi kasutajate arvu ja lisaks sellele parandanud ka inimeste ja institutsioonide vahelisi suhteid.

Kvaliteedikriteeriumid (kontekst, kohatunnetus, mitmekesisus, ilu)

  • Ajutine linnade ümberkujundamine toimub odava ja kiire planeerimise abil, mis põhineb olemasolevatel avalikel ruumidel ja kergetel rajatistel. Iga sekkumine sõltub konkreetsest kontekstist.
  • Mitmed konsultatsioonid elanike, kasutajate, poeomanike ja haldusteenuste pakkujatega andsid ülevaate iga ruumi piirangutest ning aitasid disainida lahendusi, mis on asukoha, kasutuse, sekkumise liigi, taimesordi jms seisukohast kõige paremad.
  • Ajutisel linnaplaneerimisel võetakse arvesse paljude selle ala kasutajate – ettevõtete, töötajate, üliõpilaste, elanike – vaatepunkti. Nii saadakse toimiv ülevaade nende püüdlustest, ootustest ja raskustest. See võimaldab katsetada kiiret reageerimist kohalikele probleemidele või avaliku ruumi uut kasutusviisi.
  • Selle metoodikaga on võimalik ehitada linna sammhaaval katsetades. Erinevate rühmade – elanike, ettevõtjate, üliõpilaste, töötajate – arusaamade arvessevõtmine muudab ülalt-alla linnaplaneerimise mudeli kogemustel ja emotsioonil põhinevaks lähenemisviisiks.

Korraldus ja juhtimine

Algatust haldavad Grand Paris Sud (1 osalise tööajaga töötaja) ja Évry-Courcouronnes’i linn (3 osalise tööajaga töötajat).

Partnerid: informaatikakõrgkool ENSIIE, Georges Brassens’i lütseumi kunsti- ja disainiosakond, Architectural, Essonne’i arhitektuuri-, linnaplaneerimise- ja keskkonnanõukogu (CAUE91), l’Art du déplacement Academy Évry, Grand Paris Sud’i kunstihariduskeskus, FabLab Étoile, kohalik puukool Pariciflore, La cité des Artistes’i kohalikud kustnikud, la Fabrik.

Eelarve ja rahastamine

Kogueelarve: 425 000 eurot

Grand Paris Sud: 200 000 euroga rahastas Grand Paris Sud (sh 100 000 eurot Île-de-France’i piirkonnalt) ja 225 000 euroga Évry-Courcouronnes (sh 180 000 eurot Essonne’i prefektuurilt).

Ülekantavad ideed

Kolm näpunäidet linnalt/regioonilt

  • Kasutada taktikalist linnaplaneerimist mitte ainult ajutise tegevusena, vaid kerge, odava ja kiire katsetamisena, et koostada korralik üldplaneering.
  • Olemasolevale keskkonnale tuginemine võimaldab sujuvaid muutusi.
  • Luua vastastikune suhtlus elanike ja aktivistidega ning oma organisatsioonisiseselt mitte ainult projekti ajal, vaid ka enne ja pärast seda.

Kontakt

Grand Paris Sud’iga saab ühendust võtta e-posti teel.