Skip to main content

Culture and Creativity

Grand Paris Sud: kaupungin räätälöity uudistaminen

Ihmisten käyttäytymiseen perustuva dynaaminen kaupunkisuunnittelu.

Maa:
Type of project :
Size of city/region:
Person walking through a park

Keskeisiä tietoja

Arkkitehtitoimistot:  ATELIER ET-SI, Atelier de l’Ours, Bellastock, Constructo skateparkarchitecture, Elodie CAVEL & Isabelle JEGO, Monono, PALM (Peint à la Main), Studio KATRA, Stany Boulifard (4PK) ja Quatorze, YA+K

Päärahoittaja: Évry-Courcouronnesin kaupunki ja Grand Paris Sud (Pariisin eteläinen suuralue)

Valmistumisvuosi: jatkuu edelleen

Pinta-ala: noin 25 ha

Taustatietoja kaupungista/alueesta

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Senart (Grand Paris Sud) on kaupunkirykelmä, joka sijaitsee Ile-de-France-alueen eteläosassa, 30 kilometriä Pariisin eteläpuolella. Se muodostuu 23 kunnasta Évry-Courcouronnes (67 000 asukasta) mukaan luettuna. Évry on yksi niistä Pariisin ympärillä sijaitsevista viidestä uudesta kaupungista, jotka kaupungistuivat nopeasti vuoden 1970 jälkeen. Évry ja sen vieressä sijaitseva pikku kunta, Courcouronnes, sulautuivat vuonna 2019 yhdeksi kunnaksi. Évry-Courcouronnes on erittäin tärkeä taloudellinen keskus, jossa on 143 000 työpaikkaa, mutta se kärsii kokonaisuudessaan imagovajeesta, joka vähentää sen taloudellista vetovoimaa. Paikallisissa kyselytutkimuksissa innostuksen ja ilon puuttuminen yhdistetään siihen, että kaupungilla ei ole todellista keskustaa.

Kaupunki ja Grand Paris Sud ovat tarttuneet tähän haasteeseen ja kehittäneet vuodesta 2019 alkaen kattavaa strategiaa piristääkseen Évry-Courcouronnesin kaupunkikeskustaa ja muuttaakseen tämän käyntikohteen käyttäjäkokemuksia ja taloudellista imagoa. Yhteistyökumppanit laativat yhdessä alueen asukkaiden ja opiskelijoiden sekä alueen julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöiden kanssa sosiaalisen, kaupunkia koskevan analyysin, joka johti yleiskaavaan vuonna 2021.

Ratkaisu

Tärkeiden kulttuuritilojen (auditorio, ruokatori, mediakirjasto ja elokuvateatteri) peruskorjaus valmistuu vasta vuodesta 2028 eteenpäin, minkä takia kaupunki ja suurkaupunkialue päättivät toimia ennakoivasti muun kaupunkikeskustan suhteen. Työ aloitettiin testaamalla taktisia kaupunkisuunnittelumalleja.

Siirtymävaiheen kaupunkisuunnittelu ennen merkittäviä uudistus- ja rakennustöitä on tapa mallintaa kaupunkielämää kokeilemalla vaiheittain huomisen kaupunkikeskustavaihtoehtoja. Tällaisessa käyttötottumuksia painottavassa toimintamallissa havainnoidaan käyttäjien tarpeita ja odotuksia, ja niiden pohjalta ideoidaan uusia kevyitä kaupunkipalveluja, jotka on mukautettu paikkaan ja todellisiin käyttötapoihin. Palveluja voidaan siirtää tai muunnella, tai ne voidaan vakinaistaa, jos ne saavat hyväksynnän yleisöltä. Ne voidaan myös poistaa, jos osoittautuu, etteivät ne täytä tehtäväänsä.

Évry-Courcouronnesissa elvytettiin kymmenen julkista tilaa neljässä vuodessa. Niihin lisättiin uusia ominaisuuksia, kuten avointa tilaa opiskelijoiden kokoontumista varten, ulkokalusteita, kasvillisuutta, lattiamaalauksia, urheilu- ja vapaa-ajan tiloja, avoin näyttelytila ja art du déplacement ‑harjoittelualue (laji tunnetaan Suomessa paremmin nimillä parkour tai free-run).

Muutokset saivat asukkailta, työntekijöiltä ja opiskelijoilta sekä yhteistyöhön osallistuvilta organisaatioilta myönteistä palautetta. Taktinen suunnittelu on lisännyt julkisten tilojen käyttäjämääriä, minkä lisäksi se on myös parantanut ihmisten ja instituutioiden välisiä suhteita.

Hyvän laadun kriteerit (kokonaisuus, paikallisidentiteetti, monimuotoisuus, kauneus)

  • Kaupunkirakenteen siirtymävaiheen muutoksissa käytetään edullista ja nopeaa suunnittelua, joka perustuu olemassa oleviin julkisiin tiloihin ja kevyeen varusteluun. Jokainen toimi on suunniteltu tietyn kohteen tarpeisiin.
  • Asukkaiden, käyttäjien, kauppiaiden ja kiinteistöhuollon kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta saatiin muodostettua yleiskatsaus kunkin tilan rajoituksista . Se auttoi muun muassa sijainnin, käyttötarkoitusten, toimien tyypin ja kasvilajikkeiden kannalta parhaiten soveltuvien ratkaisujen suunnittelussa.
  • Siirtymävaiheen kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon alueen monien käyttäjien, eli liikeyritysten, työntekijöiden, opiskelijoiden ja asukkaiden, näkökannat. Kunkin ryhmän toiveita, odotuksia ja ongelmia opitaan ymmärtämään käytännön toiminnan kannalta. Näin voidaan kokeilla nopeita reagointitapoja paikallisiin ongelmakohtiin tai uusia julkisen tilan käyttötapoja.
  • Menetelmän ansiosta kaupunkia voidaan rakentaa kokeilujen sarjana. Eri ryhmien (asukkaiden, liikeyritysten, opiskelijoiden ja työntekijöiden) näkemykset huomioimalla kaupunkisuunnittelu muuttuu ylhäältä alaspäin suuntautuvasta mallista kokemuksiin ja tunnesiteisiin perustuvaksi toiminnaksi.

Suunnittelu ja hallinto

Aloitetta hallinnoi Grand Paris Sud (yksi osa-aikainen henkilöstön jäsen) ja Évry-Courcouronnesin kaupunki (kolme osa-aikaista henkilöstön jäsentä).

Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa seuraavat: École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE, teollisuuteen ja liike-elämään suuntautunut tietotekninen korkeakoulu), Georges Brassens ‑lukion taiteen ja muotoilun osasto, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne (CAUE91, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja ympäristönsuojelun neuvoa-antava virasto), Art Du Deplacement Academy Évry, Grand Paris Sud ‑taideoppilaitos, Etoile Fab Lab (Laboratoire de fabrication, tee-se-itse-tila), Pariciflore-taimitarha, La cité des Artistes (paikallisia taiteilijoita) ja la Fabrik.

Budjetti ja rahoitus

Kokonaisbudjetti oli 425 000 euroa.

Grand Paris Sud: Suurkaupunkialueen rahoitusosuus oli 200 000 euroa (mihin sisältyi 100 000 euroa Ile-de-Francen alueelta). Évry-Courcouronnesin osuus oli 225 000 euroa (mihin sisältyi 180 000 euroa Essonnen prefektuurilta).

Siirrettävissä olevat ideat

Kaupungin/alueen kolme vinkkiä:

  • Taktista kaupunkisuunnittelua ei pidä käyttää vain väliaikaisena toimena. Se on kevyt, edullinen ja nopea tapa suunnitella oikeudenmukainen yleiskaava kokeilujen pohjalta.
  • Olemassa olevan ympäristön hyödyntäminen mahdollistaa sujuvat muutokset.
  • Luodaan ristikkäistä vuorovaikutusta (asukkaiden ja oman organisaation aktiivisten toimijoiden kanssa), ei pelkästään hankeaikana, vaan myös ennen sitä ja sen jälkeen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Grand Paris Sud ‑suurkaupunkialueeseen sähköpostitse.