Skip to main content

Culture and Creativity

Evropské digitální dědictví

S digitálními technologiemi přicházejí nové možnosti uchovávání kulturního obsahu a zpřístupnění kulturního dědictví všem typům publika. Muzea a kulturní organizace, které využívají technologie, jsou schopny nabídnout návštěvnické zážitky nového typu a umožnit veřejnosti přístup k výstavám na dálku a prohlížení materiálů, které nejsou vystaveny.

Generální ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (CNECT) odpovídá za politická a koordinační opatření a financování podporující digitalizaci v členských státech, přístup ke kulturnímu materiálu online a uchovávání digitálních záznamů.

Podrobnější informace o digitálním kulturním dědictví

Europeana – Evropská digitální platforma zlepšující postavení kulturního dědictví

Posláním Europeany je posílit postavení odvětví kulturního dědictví v rámci digitální transformace. Platforma podporuje tisíce evropských muzeí, archivů a knihoven s cílem nabídnout bezplatný přístup k digitalizovaným verzím výtvarných děl, knih a hudby.

Europeana je již od roku 2008 financována v rámci Nástroje pro propojení Evropy.

Rozsáhlé umělecké sbírky čekají, až je objevíte – na Europeaně

Digitalizace a uchovávání digitálních záznamů

Evropská komise podporuje politickou diskusi mezi zúčastněnými stranami ohledně digitalizace a uchovávání digitálních záznamů, jak je uvedeno v doporučení Komise z roku 2011 [pdf] k tomuto tématu.

Další informace o digitalizaci a uchovávání digitálních záznamů

Prostřednictvím programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace investuje Komise do rozvoje digitálních nástrojů a špičkových technologií podporujících kulturní dědictví. Toto zaměření bude zachováno i u příštího programu Horizont Evropa.

Digitální technologie budou průřezovou otázkou v těchto oblastech:

 • ochrana a obnova kulturního dědictví
 • udržitelné financování muzeí a kulturních institucí
 • obnova tradičních řemesel
 • prohloubení inovačního potenciálu kulturního a kreativního odvětví

Digitální dědictví v souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví 2018

Evropský rok kulturního dědictví pojal kulturní dědictví jako široké spektrum zdrojů zděděných ve všech podobách a aspektech: hmotné, nehmotné a digitální – a to jak „jako digitální již vzniklé“, tak digitalizované.

Během roku se účastníci zabývali výzvami a příležitostmi, které pro odvětví kulturního dědictví digitální technologie představují. Hlavními cíli při tom bylo

 • propagovat řešení, která zpřístupňují kulturní dědictví všem, a to i prostřednictvím digitálních prostředků
 • podporovat rozvoj specializovaných dovedností a zlepšit řízení znalostí a jejich předávání do odvětví kulturního dědictví
 • podporovat výzkum a inovace v oblasti kulturního dědictví

Během evropského roku bylo realizováno několik iniciativ zdůrazňujících průnik mezi kulturním a digitálním dědictvím, např. „Mapa příběhů“. Tento online interaktivní nástroj vyvinulo Společné výzkumné středisko Komise (JRC) s cílem poskytovat rychlé, snadno přístupné a uživatelsky vstřícné informace o iniciativách v oblasti kulturního dědictví v Evropě.

Další významné projekty

Propojení evropských raně středověkých sbírek (CEMEC)

Tento projekt aplikoval špičkové technologie na kooperativní síť exponátů z různých zemí. S finančními prostředky z programu Kreativní Evropa vytvořil

 • putovní výstavu na téma konektivity a výměn v Evropě v raném středověku
 • vysoce kvalitní 3D modely
 • digitální aplikace a animace, které umocní zážitek z výstavy

Další informace o projektu CEMEC

EUdigiTAC

EUdigiTAC je otevřená platforma pro řemeslníky, aby mohli sdílet a prezentovat způsoby práce v rámci různých řemesel. Platforma byla financována v rámci programu Kreativní Evropa a pomohla tkalcům a odborníkům na textilní řemeslnou výrobu využívat sociální média k tomu, aby si předávali znalosti a aby podnítili zájem mladých lidí.

Další informace o platformě EUdigiTAC

Arches

Tento projekt zaměřený na spolupráci s osobami se zdravotním postižením vyvinul za finančního přispění programu Horizont 2020 inovativní technologická řešení s cílem zlepšit přístup ke kulturním artefaktům. Mezi tyto artefakty patřily například

 • videoavatary znakového jazyka
 • haptická reliéfní díla
 • bezbariérové aplikace pro návštěvy muzeí
 • hry do chytrých telefonů a tabletů

Další informace o projektu Arches