Skip to main content

Culture and Creativity

Det europeiska digitala kulturarvet

Digital teknik ger nya möjligheter att bevara kulturellt innehåll och göra kulturarvet mer tillgängligt för alla målgrupper. Museer och kulturorganisationer som använder digital teknik kan erbjuda sina besökare innovativa upplevelser och ge allmänheten tillgång till utställningar på distans och en chans att se material som inte brukar ställas ut.

EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik ansvarar för policy, samordning och finansiering av åtgärder som syftar till att stödja EU-ländernas digitalisering och tillgången online till kulturellt material samt digitalt bevarande.

Läs mer om det digitala kulturarvet.

Europeana – Europas digitala plattform för att stärka kulturarvet

Europeanas uppdrag är att stödja digitaliseringen av kulturarvssektorn. Genom plattformen får tusentals europeiska museer, arkiv och bibliotek hjälp att ge fri tillgång till digitaliserade versioner av konstverk, böcker och musik.

Europeana finansieras genom Fonden för ett sammanlänkat Europa sedan 2008.

Du kan utforska den stora samlingen på Europeana.

Digitalisering och digitalt bevarande

EU-kommissionen uppmuntrar berörda parter att föra en politisk debatt om digitalisering och digitalt bevarande, i enlighet med kommissionens rekommendation från 2011 [pdf] som tar upp dessa frågor.

Läs mer om digitalisering och digitalt bevarande

Genom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, investerar kommissionen i utvecklingen av digitala verktyg och spetsteknik för att stödja kulturarvet. Även nästa Horisont Europa-program kommer att fortsätta med denna inriktning.

Frågor om digital teknik kommer att tas upp inom områden såsom

 • skydd och restaurering av kulturarvet
 • hållbar finansiering av museer och kulturinstitutioner
 • förnyelse av traditionella hantverk
 • utökning av innovationspotentialen i den kulturella och kreativa sektorn.

Digitalt kulturarv under Europaåret för kulturarv 2018

Under Europaåret för kulturarv betraktades kulturarvet som ett brett spektrum av ärvda resurser som kan ta sig många olika uttryck: det kan vara materiellt, immateriellt och digitalt (antingen digitalt redan från början eller digitaliserat i efterhand).

Under året tog deltagarna upp de utmaningar och möjligheter som digital teknik innebär för kulturarvssektorn. De viktigaste målen var att

 • främja lösningar som gör kulturarvet tillgängligt för alla, även via digitala kanaler
 • stödja utvecklingen av specialistkompetens och förbättra kunskapshanteringen och kunskapsöverföringen till kulturarvssektorn
 • uppmuntra till forskning och innovation på kulturarvsområdet.

Flera initiativ som belyser skärningspunkten mellan det kulturella och det digitala arvet genomfördes under Europaåret, till exempel Story Map. Detta interaktiva nätverktyg utvecklades av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) för att ge snabb, lättåtkomlig och användarvänlig information om kulturarvsinitiativ i Europa.

Exempel på andra projekt

Cemec-projektet för sammankoppling av europeiska medeltida samlingar

Inom Cemec-projektet användes spjutspetsteknik för att skapa en utställning med föremål från olika länder. Projektet finansierades genom programmet Kreativa Europa och resulterade i

 • en vandringsutställning om konnektivitet och utbyte under den tidiga medeltiden i Europa
 • 3D-modeller av hög kvalitet
 • digitala applikationer och animationer för att berika utställningsupplevelsen.

Läs mer om Cemec-projektet

EUdigiTac

EUDigTAC är en öppen plattform där hantverkare kan dela med sig av sina erfarenheter och visa olika sätt att arbeta med hantverk. Projektet finansierades genom programmet Kreativa Europa och hjälpte vävare och experter på textilhantverk att använda sociala medier för att dela med sig av sina kunskaper och inspirera ungdomar.

Läs mer om EUdigiTAC

Arches

Inom Arches-projektet arbetade man tillsammans med personer med funktionsnedsättning för att ta fram innovativa tekniska lösningar som kan göra kulturföremål mer tillgängliga. Finansieringen kom från Horisont 2020-programmet. Bland annat utvecklades

 • videoavatarer som använder teckenspråk
 • taktila konstverk
 • appar för barriärfria museibesök
 • spel för smarttelefoner och surfplattor.

Läs mer om Arches