Skip to main content

Culture and Creativity

Έρευνα και καινοτομία

Η έρευνα και η καινοτομία καλλιεργούν έξυπνες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις για να βοηθήσουν την Ευρώπη να προστατεύσει και να προαγάγει την πολιτιστική της κληρονομιά. Μεταξύ άλλων λύσεων, μπορεί να παρέχει ψηφιακή πρόσβαση σε φυσικά δυσπρόσιτους ιστότοπους και να διατηρεί ανεκτίμητα έργα τέχνης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επενδύει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα αυτό μέσω του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής (ΚΚΕρ).

Από το 2014 έως το 2020 το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» επένδυσε περίπου 500 εκατ. ευρώ σε ερευνητικές δράσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Μια επισκόπηση πολιτικής με τίτλο «Καινοτομία στην έρευνα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Μάρτιος 2018) περιγράφει τις τελευταίες πρωτοποριακές εξελίξεις γύρω από τις εν λόγω δράσεις.

Ερευνητικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει διάφορες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ορισμένες από τις οποίες ταυτόχρονα με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας:

  • ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών για την «αύξηση της ανθεκτικότητας και τη βιώσιμη ανασυγκρότηση των ιστορικών περιοχών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων» και την ανακατασκευή των κατεστραμμένων ιστορικών περιοχών μετά από καταστροφές, με σεβασμό της ιστορικής τους αξίας.
  • «Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και των τεχνών». Στόχος της έρευνας αυτής είναι να παράσχει επιστημονικά στοιχεία για τον σχεδιασμό μιας συνεκτικότερης ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής.
  • «Ψηφιοποίηση, ψηφιακή ενιαία αγορά και ευρωπαϊκός πολιτισμός: νέες προκλήσεις για τη δημιουργικότητα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας». Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στην πρόσβαση σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες.
  • «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του πολιτιστικού τουρισμού»: στόχος της δράσης αυτής είναι η βελτίωση των διαθέσιμων δεδομένων και της αντίληψης του πολιτιστικού τουρισμού στην Ευρώπη.
  • «Η κοινωνική αξία του πολιτισμού και ο αντίκτυπος των πολιτιστικών πολιτικών στην Ευρώπη»: στόχος της δράσης αυτής είναι η παροχή νέων μεθοδολογιών και στατιστικών στοιχείων σχετικά με την κοινωνική αξία του πολιτισμού.
  • «Συνεργατικές προσεγγίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνική συνοχή»: στόχος της δράσης αυτής είναι η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και της κοινωνικής συνοχής στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • «Κοινωνική πλατφόρμα για την απειλούμενη πολιτιστική κληρονομιά και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών».

Η ερευνητική κοινότητα του προγράμματος «Ορίζων 2020 », οι καινοτόμοι φορείς στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, λειτουργεί επίσης από το 2018. Πρόκειται για μια ανοικτή πλατφόρμα ανταλλαγών που προσφέρει ένα εικονικό περιβάλλον για την ανταλλαγή αποτελεσμάτων, την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία συνεργειών. Συγκεντρώνει βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, οργανώσεις και επαγγελματίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιχειρηματίες, επενδυτές και ερευνητές.

Προβεβλημένα έργα

COURAGE

Το έργο "Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries» («Πολιτιστική αντιπολίτευση — Κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των αντιφρονούντων στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες») συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με συλλογές έργων τέχνης από κινήματα πολιτιστικής αντίστασης σε πρώην σοσιαλιστικές χώρες σε επιγραμμικό μητρώο και δημιούργησε μια φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων αυτών των συλλογών.

Μάθετε περισσότερα για το έργο COURAGE.

TRACES

Το έργο «Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts» («Μετάδοση επίμαχης πολιτιστικής κληρονομιάς με τις τέχνες») διερεύνησε τον ρόλο της ιστορίας και της αμφιλεγόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύγχρονη Ευρώπη. Παρείχε νέα κατεύθυνση στα πολιτιστικά ιδρύματα για την αποτελεσματική μετάδοση αμφιλεγόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μία από τις προτεραιότητές της ήταν να καταστήσει δυνατές καινοτόμες συνεργατικές διαδικασίες μεταξύ της τέχνης, της έρευνας, των οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς και των ενδιαφερόμενων μερών και να αναπτύξει νέες συμμετοχικές μεθοδολογίες.

Μάθετε περισσότερα για το έργο TRACES.