Skip to main content

Culture and Creativity

Raziskave in inovacije

Raziskave in inovacije so gonilo pametnih in tehnološko naprednih rešitev, ki bodo Evropi pomagale zaščititi in promovirati njeno kulturno dediščino. Med drugim lahko omogočijo digitalni dostop do fizično nedostopnih spletnih strani in ohranijo neprecenljive artefakte.

Evropska unija (EU) vlaga v razvoj evropskega strokovnega znanja na tem področju prek programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 in Skupnega raziskovalnega središča Komisije (JRC).

V obdobju 2014–2020 je bilo v okviru programa Obzorje 2020 vloženih približno 500 milijonov evrov za raziskovalne ukrepe, povezane s kulturno dediščino. Pregled politike z naslovom Innovation in Cultural Heritage Research (Inovacije na področju raziskav kulturne dediščine) (marec 2018) opisuje najnovejši razvoj v zvezi s temi ukrepi.

Raziskovalni ukrepi v okviru Obzorja 2020, namenjeni kulturni dediščini

Evropska unija je v zadnjih letih v okviru programa Obzorje 2020 začela izvajati več ukrepov, nekatere med njimi hkrati z evropskim letom kulturne dediščine. Ti ukrepi vključujejo naslednje razpise za ukrepe na področju raziskav in inovacij:

  • Razvoj stroškovno učinkovitih tehnologij za „povečanje odpornosti in trajnostne obnove zgodovinskih območij za spopadanje s podnebnimi spremembami in nevarnostmi“ ter za obnovo poškodovanih zgodovinskih območij po nesrečah ob upoštevanju njihove zgodovinske vrednosti.
  • „Vključujoča in trajnostna rast prek kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter umetnosti“. Namen teh raziskav je pridobiti znanstvene dokaze za oblikovanje skladnejše evropske industrijske politike.
  • „Digitalizacija, enotni digitalni trg in evropska kultura: novi izzivi za ustvarjalnost, pravice intelektualne lastnine in avtorske pravice“. Namen te raziskave je oceniti vpliv digitalizacije na dostop do evropskih kulturnih dobrin in storitev.
  • „Inovativni pristopi k urbanemu in regionalnemu razvoju prek kulturnega turizma“: cilj tega ukrepa je izboljšati razpoložljive podatke in razumevanje kulturnega turizma v Evropi.
  • „Družbena vrednost kulture in učinek kulturnih politik v Evropi“: cilj tega ukrepa je zagotoviti nove metodologije in statistične podatke o družbeni vrednosti kulture.
  • „Sodelovalni pristopi h kulturni dediščini za socialno kohezijo“: cilj te dejavnosti je spodbujanje kulturne raznolikosti in socialne kohezije v sektorju kulturne dediščine.
  • „Socialna platforma o ogroženi kulturni dediščini in o nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami“.

Od leta 2018 deluje tudi raziskovalna skupnost inovatorji na področju kulturne dediščine programa Obzorje 2020. To je odprta platforma za izmenjavo, ki ponuja virtualno okolje za izmenjavo rezultatov, zamisli in najboljših praks ter ustvarjanje sinergij. Povezuje ključne deležnike, organizacije in izvajalce na področju kulturne dediščine, podjetnike, vlagatelje in raziskovalce.

Vidnejši projekti

COURAGE

Projekt „Kulturniška opozicija – razumevanje kulturne dediščine oporečništva v nekdanjih socialističnih državah“ je v spletnem registru zbral informacije o zbirkah artefaktov iz kulturnih odporniških gibanj v nekdanjih socialističnih državah in vzpostavil uporabnikom prijazno podatkovno bazo teh zbirk.

Več o projektu COURAGE.

TRACES

V okviru projekta „Prenašanje sporne kulturne dediščine z umetnostjo“ je bila raziskana vloga zgodovine in kontroverzne dediščine v sodobni Evropi. Kulturnim ustanovam je projekt zagotovil nove smernice za učinkovito posredovanje kontroverzne kulturne dediščine. Ena od prednostnih nalog projekta je bila omogočiti inovativne procese sodelovanja med umetnostjo, raziskavami, agencijami za dediščino in deležniki ter razviti nove participativne metodologije.

Več o projektu TRACES.