Skip to main content

Culture and Creativity

Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie stimuleren slimme en geavanceerde technologische oplossingen om Europa te helpen zijn cultureel erfgoed te beschermen en te promoten. Zo kunnen we bijvoorbeeld digitaal toegang geven tot plaatsen die praktisch onbereikbaar zijn, of kostbare voorwerpen conserveren.

De Europese Unie investeert in de ontwikkeling van Europese expertise op dit gebied via Horizon 2020 (het EU-programma voor onderzoek en innovatie) en het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie (JRC).

Tussen 2014 en 2020 heeft Horizon 2020 ongeveer 500 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek naar cultureel erfgoed. In een beleidsanalyse met de titel Innovation in Cultural Heritage Research (maart 2018) worden de laatste grensverleggende ontwikkelingen op dit gebied beschreven.

Horizon 2020-onderzoek naar cultureel erfgoed

De laatste jaren heeft de Europese Unie via Horizon 2020 meebetaald aan verschillende acties, waaronder enkele tijdens het Europees Jaar van het cultureel erfgoed. Het gaat onder meer om de volgende oproepen voor onderzoeks- en innovatieacties:

  • “Ontwikkeling van kosteneffectieve technologie voor meer veerkracht en duurzame wederopbouw van historische gebieden in het licht van de klimaatverandering en andere risico’s”, een actie om onder meer historische gebieden na rampen te reconstrueren met respect voor de historische waarde.
  • “Inclusieve en duurzame groei dankzij de culturele, creatieve en kunstensector.” Dit onderzoek moet een coherenter Europees industriebeleid wetenschappelijk onderbouwen.
  • “Digitalisering, de digitale eengemaakte markt en Europese cultuur: nieuwe uitdagingen voor creativiteit, intellectuele-eigendomsrechten en auteursrechten.” Dit onderzoek moet het effect van digitalisering op de toegankelijkheid van Europese culturele goederen en diensten in kaart brengen.
  • “Innovatieve benaderingen van stedelijke en regionale ontwikkeling door middel van cultuurtoerisme.” Deze maatregelen moet zorgen voor betere data over en meer inzicht in cultuurtoerisme in Europa.
  • “De maatschappelijke waarde van cultuur en de impact van het cultuurbeleid in Europa.” Deze actie moet nieuwe methoden en statistische gegevens over de maatschappelijke waarde van cultuur opleveren.
  • “Meer sociale cohesie door samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed.” Deze actie moet culturele diversiteit en sociale cohesie in de sector van het cultureel erfgoed bevorderen.
  • “Sociaal platform voor bedreigd cultureel erfgoed en illegale handel in cultuurgoederen.”

Innovators on Cultural Heritage, een gemeenschap van onderzoekers binnen Horizon 2020, is ook al sinds 2018 actief. Het is een open uitwisselingsplatform, een virtuele omgeving om resultaten te delen, ideeën en goede methoden uit te wisselen, en synergieën tot stand te brengen. Het brengt de belangrijkste stakeholders, erfgoedorganisaties, experts, ondernemers, investeerders en onderzoekers bijeen.

Enkele projecten

COURAGE

Bij dit project, "Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries" is informatie over collecties met kunstvoorwerpen van culturele verzetsbewegingen in voormalige socialistische landen bijeengebracht in een onlineregister en een gebruikersvriendelijke databank.

Meer over COURAGE.

TRACES

Bij dit project, "Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts", is de rol van omstreden erfgoed in het hedendaagse Europa vanuit historisch perspectief onderzocht. Daarmee zijn culturele instellingen een nieuwe richting ingeslagen om controversieel cultureel erfgoed een passende plaats te geven. Een van de prioriteiten was innovatieve samenwerking tussen de kunstwereld, onderzoekers, erfgoedinstellingen en stakeholders om tot een participatieve werkwijze te komen.

Meer over TRACES.