Skip to main content

Culture and Creativity

Riċerka u innovazzjoni

Ir-riċerka u l-innovazzjoni jrawmu soluzzjonijiet intelliġenti u teknoloġikament avvanzati biex jgħinu lill-Ewropa tipproteġi u tippromwovi l-wirt kulturali tagħha. Fost soluzzjonijiet oħra, jistgħu jagħtu aċċess diġitali għal siti fiżikament inaċċessibbli u jippreservaw artefatti imprezzabbli.

L-Unjoni Ewropea (UE) tinvesti fl-iżvilupp tal-għarfien espert Ewropew f’dan il-qasam permezz tal-programm tal-UE għar-Riċerka u l-innovazzjoni, Orizzont 2020, u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni.

Mill-2014 sal-2020, Orizzont 2020 investa madwar €500 miljun f’azzjonijiet ta’ riċerka relatati mal-wirt kulturali. Reviżjoni tal-politika bit-titlu “L-Innovazzjoni fir-Riċerka dwar il-Wirt Kulturali” (Marzu 2018) tiddeskrivi l-aħħar żviluppi mill-aktar avvanzati madwar dawn l-azzjonijiet.

Azzjonijiet ta’ riċerka taħt Orizzont 2020 iddedikati għall-wirt kulturali

Fis-snin reċenti, l-Unjoni Ewropea nediet diversi azzjonijiet taħt Orizzont 2020, xi wħud minnhom fl-istess żmien tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali. Dawn jinkludu s-sejħiet li ġejjin għal azzjonijiet dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni:

  • L-iżvilupp ta’ teknoloġiji kosteffettivi biex “tiżdied ir-reżiljenza u r-rikostruzzjoni sostenibbli ta’ żoni storiċi biex ikampaw mat-tibdil fil-klima u l-avvenimenti li jikkawżaw periklu” u biex jinbnew mill-ġdid żoni storiċi li ġarrbu ħsara wara diżastri, filwaqt li jiġi rrispettat il-valur storiku tagħhom.
  • “Tkabbir inklużiv u sostenibbli permezz tal-industriji kulturali u kreattivi u l-arti”. L-għan ta’ din ir-riċerka huwa li tipprovdi evidenza xjentifika għat-tfassil ta’ politika industrijali Ewropea aktar koerenti.
  • “Id-Diġitalizzazzjoni, is-Suq Uniku Diġitali u l-kultura Ewropea: sfidi ġodda għall-kreattività, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u d-drittijiet tal-awtur”. L-għan ta’ din ir-riċerka huwa li tivvaluta l-impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi kulturali Ewropej.
  • “Approċċi innovattivi għall-iżvilupp urban u reġjonali permezz tat-turiżmu kulturali”: l-għan ta’ din l-azzjoni huwa li jtejjeb id-data u l-fehim tat-turiżmu kulturali fl-Ewropa.
  • “Il-valur soċjetali tal-kultura u l-impatt tal-politiki kulturali fl-Ewropa”: l-għan ta’ din l-azzjoni huwa li jipprovdi metodoloġiji u data statistika ġodda dwar il-valur soċjetali tal-kultura.
  • “Approċċi kollaborattivi lejn il-wirt kulturali għall-koeżjoni soċjali”: l-għan ta’ din l-azzjoni huwa li jrawwem id-diversità kulturali u l-koeżjoni soċjali fis-settur tal-wirt kulturali.
  • “Il-pjattaforma soċjali dwar il-wirt kulturali fil-periklu u dwar it-traffikar illeċitu fi proprjetà kulturali”.

Il-komunità ta’ riċerka ta’ Orizzont 2020, l-Innovaturi dwar il-Wirt Kulturali, ilha topera mill-2018. Din hi pjattaforma miftuħa ta’ skambju li toffri ambjent virtwali biex jiġu xxerjati r-riżultati, jiġu skambjati l-ideat u l-aħjar prattiki u jinħolqu sinerġiji. Hi tiġbor il-partijiet ikkonċernati ewlenin, l-organizzazzjonijiet u l-prattikanti tal-wirt kulturali, l-intraprendituri, l-investituri u r-riċerkaturi.

Proġetti taħt il-lenti

COURAGE

Il-proġett, "Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries" ġabar informazzjoni dwar kollezzjonijiet ta’ artefatti mill-movimenti ta’ reżistenza kulturali f’pajjiżi li kienu soċjalisti f’reġistru online u bena bażi tad-data faċli għall-utent ta’ dawn il-kollezzjonijiet

Skopri aktar dwar il-proġett COURAGE.

TRACES

Il-proġett, "Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts", esplora r-rwol tal-istorja u l-wirt konfliġġenti fl-Ewropa kontemporanja. Dan ipprovda direzzjoni ġdida għall-istituzzjonijiet kulturali biex jittrażmettu b’mod effettiv il-wirt kulturali kontroversjali. Waħda mill-prijoritajiet tiegħu kien li jippermetti proċessi kollaborattivi innovattivi bejn l-arti, ir-riċerka, l-aġenziji tal-wirt kulturali u l-partijiet ikkonċernati u biex jiġu żviluppati metodoloġiji parteċipatorji ġodda.

Skopri aktar dwar il-proġett TRACES.