Skip to main content

Culture and Creativity

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Moksliniai tyrimai ir inovacijos skatina pažangius ir technologiškai progresyvius sprendimus, padedančius Europai apsaugoti ir propaguoti savo kultūros paveldą. Pasitelkus mokslinius tyrimus ir inovacijas, galima, be kita ko, suteikti skaitmeninę prieigą prie fiziškai neprieinamų vietų ir apsaugoti neįkainojamus artefaktus.

Europos Sąjunga (ES) investuoja į Europos ekspertinių žinių šioje srityje plėtojimą pasitelkdama ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ ir Komisijos Jungtinį tyrimų centrą (JRC).

2014–2020 m. pagal programą „Horizontas 2020“ į su kultūros paveldu susijusius mokslinius tyrimus investuota apie 500 mln. EUR. Politikos apžvalgoje „Inovacijos kultūros paveldo mokslinių tyrimų srityje“ (2018 m. kovo mėn.) aprašomi naujausi su šiais veiksmais susiję pažangūs pokyčiai.

Kultūros paveldui skirti mokslinių tyrimų veiksmai pagal programą „Horizontas 2020“

Pastaraisiais metais Europos Sąjunga pradėjo keletą veiksmų pagal programą „Horizontas 2020“, kai kurie iš jų buvo vykdomi tuo pačiu metu, kaip ir Europos kultūros paveldo metai. Tai, be kita ko, apima šiuos kvietimus teikti pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų:

  • „Ekonomiškai efektyvių technologijų kūrimas, siekiant didinti istorinių teritorijų atsparumą ir tvarų jų atstatymą, kad būtų galima reaguoti į klimato kaitą ir pavojingus įvykius“ (taip pat atkurti nuniokotas istorines vietoves po nelaimių, atsižvelgiant į jų istorinę vertę);
  • „Integruotas ir tvarus ekonomikos augimas pasitelkiant kultūros ir kūrybos pramonę bei meną“. Šiuo moksliniu tyrimu siekiama pateikti mokslinių įrodymų, kad būtų galima formuoti nuoseklesnę Europos pramonės politiką;
  • „Skaitmenizacija, bendroji skaitmeninė rinka ir Europos kultūra: nauji kūrybiškumo, intelektinės nuosavybės teisių ir autorių teisių iššūkiai“. Šiuo moksliniu tyrimu siekiama įvertinti skaitmenizacijos poveikį prieigai prie Europos kultūros vertybių ir paslaugų;
  • „Novatoriškas požiūris į miestų ir regionų vystymąsi pasitelkiant kultūrinį turizmą“. Šiuo veiksmu siekiama pagerinti turimus duomenis ir supratimą apie kultūrinį turizmą Europoje;
  • „Kultūros visuomeninė vertė ir kultūros politikos poveikis Europoje“. Šiuo veiksmu siekiama pateikti naujas metodikas ir statistinius duomenis apie kultūros visuomeninę vertę;
  • „Bendradarbiavimu grindžiamas požiūris į kultūros paveldą siekiant socialinės sanglaudos“. Šiuo veiksmu siekiama puoselėti kultūros įvairovę ir socialinę sanglaudą kultūros paveldo sektoriuje;
  • „Socialinė platforma nykstančio kultūros paveldo ir neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis klausimais“.

Nuo 2018 m. taip pat veikia programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų bendruomenė „Kultūros paveldo inovacijų kūrėjai“. Tai atvira mainų platforma, suteikianti virtualią aplinką, kurioje galima dalytis rezultatais, keistis idėjomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir kurti sinergiją. Joje dalyvauja pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, kultūros paveldo organizacijos ir specialistai, verslininkai, investuotojai ir tyrėjai.

Projektai, į kuriuos atkreiptas dėmesys

COURAGE

Pagal projektą „Kultūros opozicija. Suprasti disidentų kultūrinį paveldą buvusiose socialistinėse šalyse“ (angl. „Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries“) internetiniame registre buvo surinkta informacija apie kultūrinio pasipriešinimo judėjimų buvusiose socialistinėse šalyse meno kūrinių rinkinius ir sukurta naudotojams patogi šių rinkinių duomenų bazė.

Daugiau informacijos apie projektą COURAGE.

TRACES

Pagal projektą „Ginčytino kultūros paveldo perdavimas meno kūriniais“ (angl. „Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts“) nagrinėtas istorijos ir prieštaringo paveldo vaidmuo šiuolaikinėje Europoje. Jis suteikė kultūros institucijoms naują kryptį, kaip veiksmingai perduoti prieštaringai vertinamą kultūros paveldą. Vienas iš projekto prioritetų buvo sudaryti sąlygas inovatyviems meno, mokslinių tyrimų, paveldo agentūrų ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo procesams ir kurti naujas dalyvaujamąsias metodikas.

Daugiau informacijos apie projektą TRACES.