Skip to main content

Culture and Creativity

Forskning og innovation

Forskning og innovation fremmer intelligente og teknologisk avancerede løsninger, der kan hjælpe Europa med at beskytte og fremme sin kulturarv. Det kan bl.a. være i form af digital adgang til fysisk utilgængelige websteder og bedre bevaring af ubetalelige artefakter.

EU investerer i udvikling af europæisk ekspertise på dette område gennem EU's forsknings- og innovationsprogram Horisont 2020 og Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC).

Fra 2014 til 2020 investerede Horisont 2020 ca. 500 mio. euro i forskningsaktiviteter vedrørende kulturarv. En politikgennemgang med titlen Innovation in Cultural Heritage Research (marts 2018) beskriver den seneste banebrydende udvikling i forbindelse med disse aktioner.

Forskning i kulturarv under Horisont 2020

I de senere år har EU iværksat en række tiltag under Horisont 2020, nogle af dem samtidig med det europæiske år for kulturarv. Tiltagene omfatter følgende indkaldelser af forslag til forsknings- og innovationsprojekter:

  • udvikling af omkostningseffektive teknologier for at "øge modstandsdygtigheden og den bæredygtige genopbygning af historiske områder med henblik på at håndtere klimaændringer og farlige begivenheder" og rekonstruere ødelagte historiske områder efter katastrofer under hensyntagen til deres historiske værdi.
  • "Inklusiv og bæredygtig vækst gennem kulturelle, kreative og kunstneriske aktiviteter". Formålet med denne forskning er at tilvejebringe videnskabelig evidens for at udforme en mere sammenhængende europæisk industripolitik.
  • "Digitalisering, det digitale indre marked og europæisk kultur: nye udfordringer for kreativitet, intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsret". Formålet med denne forskning er at vurdere digitaliseringens indvirkning på adgangen til europæiske kulturgoder og -tjenester.
  • "Innovative tilgange til by- og regionsudvikling gennem kulturturisme". Formålet med dette projekt er at forbedre de tilgængelige data og forståelsen af kulturturismen i Europa.
  • "Kulturens samfundsmæssige værdi og kulturpolitikkernes indvirkning på Europa". Formålet med dette projekt er at tilvejebringe nye metoder og statistiske data om kulturens samfundsmæssige værdi.
  • "Samarbejdsbaserede tilgange til kulturarv, som skal skabe social samhørighed". Formålet med dette projekt er at fremme kulturel mangfoldighed og social samhørighed i kulturarvssektoren.
  • "Social platform for forskning i truet kulturarv og ulovlig handel med kulturgoder".

Forskningsfællesskabet under Horisont 2020, Innovators on Cultural Heritage, har også været i gang siden 2018. Det er en åben udvekslingsplatform med et virtuelt miljø, hvor forskerne kan dele resultater, udveksle idéer og bedste praksis og skabe synergi. Det samler vigtige interessenter, kulturarvsorganisationer og fagfolk, iværksættere, investorer og forskere.

Udvalgte projekter

COURAGE

Projektet "Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries" havde til formål at indsamle oplysninger om samlinger af genstande fra kulturmodstandsbevægelser i tidligere socialistiske lande i et onlineregister og opbygge en brugervenlig database over disse samlinger.

Læs mere om COURAGE-projektet.

TRACES

Projektet "Transmitting Contentitious Cultural Heritage with the Arts" undersøgte historiens og den modstridende kulturarvs rolle i nutidens Europa. Den gav kulturinstitutionerne nye input til effektiv udbredelse af kontroversiel kulturarv. En af prioriteterne var at muliggøre innovative samarbejdsprocesser mellem kunst, forskning, kulturarvsagenturer og interessenter og udvikle nye deltagerorienterede metoder.

Læs mere om TRACES-projektet.