Skip to main content

Culture and Creativity

Cercetare și inovare

Activitățile de cercetare și inovare furnizează soluții inteligente și avansate din punct de vedere tehnologic pentru a ajuta la protejarea și promovarea patrimoniului cultural. Aceste soluții pot include accesul digital la situri inaccesibile din punct de vedere fizic și conservarea artefactelor prețioase.

Uniunea Europeană (UE) investește în dezvoltarea expertizei europene în acest domeniu prin programul pentru cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, și prin Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei.

În perioada 2014-2020, prin programul Orizont 2020 a fost investită suma de aproximativ 500 de milioane EUR pentru activități de cercetare în domeniul patrimoniului cultural. O revizuire de politică intitulată „Cercetare privind inovarea în domeniul patrimoniului cultural” (martie 2018) descrie cele mai recente evoluții de ultimă generație legate de aceste proiecte.

Activități de cercetare în cadrul Orizont 2020 dedicate patrimoniului cultural

În ultimii ani, Uniunea Europeană a inițiat mai multe activități în cadrul programului Orizont 2020, unele dintre acestea concomitent cu Anul european al patrimoniului cultural. Printre acestea se numără următoarele cereri de propuneri pentru activități de cercetare și inovare:

  • dezvoltarea de tehnologii rentabile pentru „creșterea rezilienței și reconstrucția durabilă a zonelor istorice pentru a face față schimbărilor climatice și evenimentelor periculoase” și pentru reconstrucția zonelor istorice deteriorate după dezastre, respectând valoarea lor istorică.
  • „Creșterea durabilă și favorabilă incluziunii prin intermediul industriilor culturale și creative și al artelor”. Scopul acestei cercetări este de a furniza dovezi științifice pentru elaborarea unei politici europene mai coerente în domeniu.
  • „Digitalizarea, piața unică digitală și cultura europeană: noi provocări pentru creativitate, drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor”. Scopul acestei cercetări este de a evalua impactul digitalizării asupra accesului la bunurile și serviciile culturale europene.
  • „Abordări inovatoare ale dezvoltării urbane și regionale prin intermediul turismului cultural”: scopul acestei acțiuni este creșterea volumului de date disponibile și o mai bună înțelegere a turismului cultural în Europa.
  • „Valoarea societală a culturii și impactul politicilor culturale în Europa”: scopul acestei acțiuni este de a furniza noi metodologii și date statistice privind valoarea societală a culturii.
  • „Abordări colaborative ale patrimoniului cultural pentru coeziunea socială”: scopul acestei acțiuni este de a promova diversitatea culturală și coeziunea socială în sectorul patrimoniului cultural.
  • „Platforma socială privind patrimoniul cultural periclitat și traficul ilicit de bunuri culturale”.

De asemenea, comunitatea de cercetare Innovators on Cultural Heritage funcționează din 2018 în cadrul programului Orizont 2020. Aceasta este o platformă de schimb deschisă care oferă un mediu virtual pentru schimbul de rezultate, idei și bune practici și pentru crearea de sinergii. Platforma reunește principalele părți interesate, organizații și practicieni din domeniul patrimoniului cultural, antreprenori, investitori și cercetători.

Proiecte evidențiate

COURAGE

În cadrul proiectului „Opoziția culturală – Asumarea moștenirii culturale a disidenței din fostele țări socialiste”, informații privind colecțiile de artefacte provenite de la mișcările de rezistență culturală din fostele țări socialiste au fost reunite într-un registru digital și a fost creată o bază de date ușor de utilizat destinată acestor colecții.

Aflați mai multe despre proiectul COURAGE.

TRACES

Proiectul „Transmiterea patrimoniului cultural conflictual printr-o abordare artistică” a explorat rolul istoriei și al patrimoniului conflictual în Europa contemporană. Acesta a oferit instituțiilor culturale o direcție nouă pentru transmiterea eficace a patrimoniului cultural controversat. Una dintre prioritățile proiectului a fost să permită colaborarea inovatoare între artiști, cercetători, agențiile și părțile interesate din domeniul patrimoniului și să creeze noi metodologii participative.

Aflați mai multe despre proiectul TRACES.