Skip to main content

Culture and Creativity

Istraživanja i inovacije

Istraživanjima i inovacijama potiču se pametna i tehnološki napredna rješenja kojima Europa može zaštititi i promicati svoju kulturnu baštinu. Među ostalim, pomoću njih se može omogućiti digitalni pristup lokacijama koje su fizički nepristupačne te se mogu očuvati neprocjenjivi artefakti.

Europska unija ulaže u razvoj europskog stručnog znanja u tom području pomoću Obzora 2020., programa za istraživanja i inovacije EU-a, i Zajedničkog istraživačkog centra Komisije (JRC).

Od 2014. do 2020. iz Obzora 2020. uložilo se oko 500 milijuna eura u istraživanja u području kulturne baštine. U pregledu politike pod nazivom „Inovacije u istraživanju kulturne baštine“ (ožujak 2018.) opisuju se najsuvremenija postignuća povezana s tim aktivnostima.

Istraživačke aktivnosti u okviru programa Obzor 2020. posvećene kulturnoj baštini

Posljednjih godina Europska unija pokrenula je nekoliko aktivnosti u okviru programa Obzor 2020., od kojih su neke pokrenute iste godine kad i Europska godina kulturne baštine. One uključuju sljedeće pozive za istraživačke i inovacijske aktivnosti:

  • Razvoj troškovno učinkovitih tehnologija za „jačanje otpornosti i održive obnove povijesnih područja kako bi se nosila s utjecajima klimatskih promjena i nepogoda“ i obnova oštećenih povijesnih područja nakon nepogoda uz poštovanje njihove povijesne vrijednosti.
  • „Uključujući i održiv rast putem kulturne i kreativne industrije i umjetnosti“. Ovim se istraživanjem želi doći do znanstvenih dokaza za oblikovanje koherentnije europske industrijske politike.
  • „Digitalizacija, jedinstveno digitalno tržište i europska kultura: novi izazovi za kreativnost, prava intelektualnog vlasništva i autorska prava.“ Ovim se istraživanjem želi procijeniti učinak digitalizacije na pristup europskim kulturnim dobrima i uslugama.
  • „Inovativni pristupi urbanom i regionalnom razvoju preko kulturnog turizma“: cilj je te aktivnosti poboljšati dostupne podatke i razumijevanje kulturnog turizma u Europi.
  • „Društvena vrijednost kulture i učinak kulturnih politika u Europi“: cilj je te aktivnosti utvrditi nove metodologije i statističke podatke o društvenoj vrijednosti kulture.
  • „Suradnički pristupi kulturnoj baštini za društvenu koheziju“: cilj je te aktivnosti poticanje kulturne raznolikosti i društvene kohezije u sektoru kulturne baštine.
  • „Društvena platforma o ugroženoj društvenoj baštini i o nezakonitoj trgovini kulturnom baštinom“.

Inovatori za kulturnu baštinu, istraživačka zajednica Obzora 2020., djeluje od 2018. To je platforma za otvorenu razmjenu koja nudi virtualni prostor za dijeljenje rezultata, razmjenu ideja i dobre prakse i za stvaranje sinergija. Na njoj se okupljaju ključni dionici, organizatori i stručnjaci u području kulturne baštine, poduzetnici, ulagači i istraživači.

Istaknuti projekti

COURAGE

U okviru projekta „Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neistomišljenika u bivšim socijalističkim zemljama“ u internetski su se registar prikupljale informacije o kolekcijama artefakta iz pokreta otpora u kulturi u bivšim socijalističkim zemljama te je napravljena baza tih kolekcija prilagođena korisnicima.

Saznajte više o projektu COURAGE.

TRACES

Projektom „Prijenos spornih kulturnih baština putem umjetnosti“ proučavala se uloga povijesti i teške baštine u suvremenoj Europi. Utvrdili su se novi načini kako da kulturne ustanove učinkovito prenose spornu kulturnu baštinu. Jedan od prioriteta bilo je omogućiti inovativne procese suradnje između umjetnosti, istraživanja, agencija za baštinu i dionika i razviti nove participativne metodologije.

Saznajte više o projektu TRACES.