Skip to main content

Culture and Creativity

“Radošā Eiropa” – sadaļa KULTŪRA

Atbalsts Eiropas kultūras nozarei un tās popularizēšana

Slide

Programmas “Radošā Eiropa” sadaļa “Kultūra” atbalsta plašu kultūras un radošo nozaru klāstu, tādas kā:

  • arhitektūra;
  • kultūras mantojums;
  • dizains;
  • literatūra un izdevējdarbība;
  • mūzika;
  • skatuves māksla.

Sadaļa “Kultūra” veicina sadarbību un apmaiņu starp kultūras organizācijām un māksliniekiem Eiropā un ārpus tās. Programmas “Radošā Eiropa” mērķi ir:

  • veicināt māksliniecisko jaunradi un inovāciju;
  • atbalstīt Eiropas satura popularizēšanu un izplatīšanu Eiropā un ārpus tās;
  • palīdzēt māksliniekiem rast jaunrades un skatuves mākslas iespējas pāri robežām;
  • stimulēt Eiropas kultūras un radošo nozaru digitālo un vides pārkārtošanos.

Finansējuma iespējas sadaļas KULTŪRA ietvaros

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”