Skip to main content

Culture and Creativity

Kreatívna Európa – podprogram Kultúra

Podpora a propagácia európskeho kultúrneho sektora

Slide

Podprogramom Kultúra v rámci programu Kreatívna Európa sa podporuje široká škála kultúrnych a kreatívnych sektorov, okrem iného napríklad:

  • architektúry,
  • kultúrneho dedičstva,
  • dizajnu,
  • literatúry a vydavateľskej činnosti,
  • hudby,
  • divadelného umenia.

Podprogramom Kultúra sa podporuje spolupráca a výmeny medzi kultúrnymi organizáciami a umelcami v rámci Európy a mimo nej. Cieľom programu Kreatívna Európa je:

  • podporovať umeleckú tvorbu a inovácie,
  • podporovať propagáciu a distribúciu európskeho obsahu v celej Európe a mimo nej,
  • pomôcť umelcom nájsť si cezhraničné príležitosti na tvorbu a vystúpenia,
  • stimulovať digitálnu a environmentálnu transformáciu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov.

Možnosti financovania v rámci podprogramu Kultúra

Tagged in:  Kreatívna Európa