Skip to main content

Culture and Creativity

Ustvarjalna Evropa – sklop KULTURA

Podpiranje in spodbujanje evropskega kulturnega sektorja

Slide

Sklop Kultura programa Ustvarjalna Evropa podpira širok spekter kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, med drugim:

  • arhitekturo
  • kulturno dediščino
  • oblikovanje
  • književnost in založništvo
  • glasbo
  • uprizoritvene umetnosti

Sklop Kultura spodbuja sodelovanje in izmenjave med kulturnimi organizacijami in umetniki v Evropi in zunaj nje. Cilji Ustvarjalne Evrope so:

  • spodbujanje umetniškega ustvarjanja in inovacij
  • podpora promociji in distribuciji evropskih vsebin po Evropi in zunaj nje
  • pomoč umetnikom pri iskanju priložnosti za ustvarjanje in nastopanje prek meja
  • spodbujanje digitalnega in okoljskega prehoda evropskega kulturnega in ustvarjalnega sektorja

Možnosti financiranja v okviru sklopa KULTURA

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa