Skip to main content

Culture and Creativity

„Europa creativă” – Componenta CULTURĂ

Sprijinirea și promovarea sectorului cultural european

Slide

Componenta „Cultură” a programului „Europa creativă” sprijină o gamă largă de sectoare culturale și creative, printre care:

  • arhitectură
  • patrimoniu cultural
  • design
  • literatură și publicare
  • muzică
  • artele spectacolului

Componenta „Cultură” încurajează cooperarea și schimburile între organizațiile culturale și artiștii din Europa și din afara acesteia. Europa creativă își propune:

  • să promoveze creația și inovarea artistică
  • să sprijine promovarea și difuzarea conținutului european în Europa și în lume
  • să îi ajute pe artiști să găsească oportunități de creație și interpretare la nivel transfrontalier
  • să stimuleze tranziția digitală și ecologică a sectoarelor culturale și creative europene.

Oportunități de finanțare în cadrul componentei CULTURĂ

Tagged in:  Europa creativă