Skip to main content

Culture and Creativity

Snáithe CULTÚR Eoraip na Cruthaitheachta

Ag tacú le hearnáil an chultúir san Eoraip agus á cur chun cinn

Slide

Le snáithe Cultúir an chláir Eoraip na Cruthaitheachta tacaítear le réimse leathan earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, mar shampla

  • ailtireacht
  • oidhreacht chultúrtha
  • dearadh
  • litríocht agus foilsitheoireacht
  • ceol
  • na taibhealaíona

Le snáithe an Chultúir spreagtar comhar agus malartuithe idir eagraíochtaí cultúrtha agus ealaíontóirí san Eoraip agus níos faide i gcéin. Tá sé mar aidhm ag Eoraip na Cruthaitheachta na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

  • cruthaitheacht ealaíonta agus nuálaíocht a chothú
  • tacú le cur chun cinn agus dáileadh ábhar Eorpach ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin
  • cuidiú le healaíontóirí teacht ar dheiseanna cruthaitheachta agus léirithe go hidirnáisiúnta,
  • aistriú digiteach agus comhshaoil Earnálacha Cultúir agus Cruthaitheachta na hEorpa a spreagadh

Deiseanna maoiniúcháin faoin snáithe CULTÚR

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta