Skip to main content

Culture and Creativity

Kreativa Europa – Kultur

Initiativ för att stödja och främja Europas kultursektor

Slide

Kulturdelen av programmet Kreativa Europa stöder flera olika kulturella och kreativa sektorer, bland annat

  • arkitektur
  • kulturarv
  • design
  • litteratur och förlagsverksamhet
  • musik
  • scenkonst.

Programområdet Kultur främjar samarbeten och utbyten för kulturorganisationer och kulturutövare i och utanför Europa. Programmet ska

  • främja konstnärligt skapande och innovation
  • föra fram och sprida europeiskt innehåll i och utanför Europa
  • hjälpa konstnärer och artister att hitta möjligheter att skapa och framträda i olika länder
  • stimulera till en digital och grön omställning av de kulturella och kreativa sektorerna.

Finansieringsmöjligheter inom programområdet Kultur

Tagged in:  Kreativa Europa