Skip to main content

Culture and Creativity

Komponent KULTURA w ramach programu „Kreatywna Europa”

Wspieranie i promowanie europejskiego sektora kultury

Slide

Komponent Kultura w ramach programu „Kreatywna Europa” wspiera sektor kultury i sektor kreatywny, w tym m.in. działania z zakresu:

  • architektury
  • dziedzictwa kulturowego
  • projektowania
  • literatury i publikacji
  • muzyki
  • sztuk widowiskowych.

W ramach komponentu Kultura wspiera się współpracę i wymianę między organizacjami kulturalnymi i artystami w Europie i poza jej granicami. Program „Kreatywna Europa” ma na celu:

  • wspieranie twórczości artystycznej i innowacji
  • wspieranie promocji i rozpowszechniania treści europejskich w Europie i poza jej granicami
  • pomaganie artystom w znajdowaniu możliwości twórczych i występów w innych krajach
  • stymulowanie transformacji cyfrowej i ekologicznej europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego.

Możliwości finansowania w ramach komponentu KULTURA

Tagged in:  Kreatywna Europa