Skip to main content

Culture and Creativity

Направление КУЛТУРА на „Творческа Европа“

Подкрепа и насърчаване на културния сектор в Европа

Slide

По направление „Култура“ на програма „Творческа Европа“ се подкрепят широк кръг културни и творчески сектори, сред които:

  • архитектура
  • културно наследство
  • дизайн
  • литература и издателска дейност
  • музика
  • сценични изкуства.

Чрез направление „Култура“ се насърчават сътрудничеството и обменът между културните организации и творците в Европа и извън нея. Програма „Творческа Европа“ има за цел:

  • насърчаване на художественото творчество и иновации
  • подкрепа на популяризирането и разпространението на европейско съдържание в Европа и извън нея
  • подпомагане на творците да намират възможности за творческа дейност и изява отвъд границите на своите страни
  • стимулиране на цифровия и екологичния преход на европейските културни и творчески сектори.

Възможности за финансиране по направление „Култура“

Tagged in:  Творческа Европа