Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturdelprogrammet under Et Kreativt Europa

Støtte til og fremme af Europas kultursektor

Slide

Kulturdelprogrammet under Et Kreativt Europa støtter en lang række kulturelle og kreative sektorer, herunder:

  • arkitektur
  • kulturarv
  • design
  • litteratur og forlagsvirksomhed
  • musik
  • scenekunst

Kulturdelprogrammet tilskynder til samarbejde og udveksling mellem kulturelle organisationer og kunstnere i og uden for Europa. Et Kreativt Europa skal

  • fremme kunstnerisk kreativitet og innovation
  • støtte promovering og distribution af europæisk indhold i og uden for Europa
  • hjælpe kunstnere med at finde muligheder for at skabe og optræde på tværs af grænserne
  • stimulere den digitale og miljømæssige omstilling af de kulturelle og kreative sektorer i Europa.

Finansieringsmuligheder under kulturdelprogrammet

Tagged in:  Et Kreativt Europa