Skip to main content

Culture and Creativity

Oulu: "AaltoSiilo"

No betona katedrāles līdz multisensoram retumu kabinetam.

Valsts:
Type of project :
Size of city/region:
View of AaltoSiilo in Oulu, Finland.

Svarīgākie fakti

Arhitektu birojsi: “Skene Catling de la Peña” un “Factum Foundation”

Galvenais sponsors: “Factum Foundation”

Paredzamais pabeigšanas gads: 2026. gads (projekts vēl turpinās)

Materiāli: esošo koka konstrukciju atkārtota izmantošana, vietējās izcelsmes kaņepju betons, ārējo betona kārtu atjaunošana

Kopējā platība: 525 m2

Pilsētas/reģiona konteksts

Topilas siloss ir viena no retajām saglabātajām Topilas kvartāla celulozes rūpnīcas ēkām, ko 1931. gadā Oulu projektēja Alvars un Aino Ālto.

Tā sauktā "AaltoSiilo" arhitektoniskā nozīme tika uzreiz atzīta: tā lietā betona konstrukcija, kas ir tikai 10 cm bieza, tika uzskatīta par revolucionāru un lielisku piemēru inženierzinātņu un arhitektūras apvienošanai starp formu un funkciju.

Pēc rūpnīcas slēgšanas 20. gs. astoņdesmitajos gados siloss tika atstāts tukšs un pamests. Kad 20. gs. deviņdesmito gadu mijā teritorijai tika mainīts funkcionālais zonējums, siloss tika iekļauts valstiski nozīmīgu aizsargājamo ēku sarakstā.

Lai gan lielākā daļa rūpnīcu ēku tika pārprofilētas, "AaltoSiilo" palika neskarts: saskanīgs, bet neaizsargātā stāvoklī, arvien vairāk apdzīvotā rajonā.

Tā pārprofilēšana iekļauta Oulu kultūras stratēģijā un arhitektūras programmā, kuras mērķis ir uzlabot būvēto vidi, sākot no pilsētplānošanas un beidzot ar atsevišķu ēku sīkākajām detaļām.

Oulu pilsēta būs Eiropas kultūras galvaspilsēta 2026. gadā. "AaltoSiilo" projekts ir galvenais projekts un topošais kultūras gada mantojums.

Risinājums

2020. gada augustā arhitektu biroji “Skene Catling de la Peña” un “Factum Foundation for Digital Technology in Preservation” iegādājās ēku no Oulu pilsētas domes.

Tie kopā atjauno silosu, lai padarītu to par etalonu citu betona rūpnieciskā mantojuma objektu saglabāšanai. Tādējādi tie rada dinamisku tikšanās vietu vietējai sabiedrībai. Siloss tiks pārveidots par daudzējādi lietojamu publisko telpu, kas darbosies kā “retumu kabinets”. Publiskā pirts, kafejnīca, jumta bārs un āra amfiteātris nodrošinās telpas saviesīgām tikšanās reizēm. Turklāt tepat tiks arī būvēta jauna radikāli ekoloģiska būve, kas darbosies kā pētniecības centrs.

Viens no sarežģītākajiem projekta aspektiem bija jaunu kāpņu ievietošana, kas iet cauri esošajai betona konstrukcijai un atbilst mūsdienu stingrajiem būvniecības noteikumiem, nodrošinot piekļuves iespējas arī personām ar invaliditāti un novēršot ugunsgrēka risku.

Rezultātā ir uzbūvētas iespaidīgas kāpnes, kas vijas ap centrālo liftu, lai nogādātu apmeklētājus dažādos ēkas stāvos, pielāgojoties ēkas formai.

Lai saglabātu šo vietu, Oulu pilsēta turpina sadarboties ar “Factum Foundation”, jo īpaši atbalstot finansējuma meklēšanu valsts un starptautiskā līmenī.

Kvalitātes kritēriji (konteksts, atmosfēra, daudzveidība, estētika)

 • Modernizējot un pārprofilējot silosu, projekts ainavā saglabā kultūras pieminekli. Uz vietas izstrādātie jaunie pasākumi radīs jaunu sociālo un ekonomisko dinamiku. Esošās koka konstrukcijas tika atkārtoti izmantotas uz vietas vai reciklētas, lai izveidotu jaunas telpas, savukārt vietējās izcelsmes kaņepju betons tika izmantots, lai uzbūvētu jauno pētniecības centru.
 • "AaltoSiilo" pārprofilēšanā ir saglabāta ēkas vēsturiskā identitāte, kā arī tās arhitektoniskā nozīme. "AaltoSiilo" ir ne tikai arhitektūras piemineklis, bet arī iemieso reģiona rūpniecisko un ekonomisko pagātni un to, kā tā ir ietekmējusi sabiedrību un apkārtējo dabu.
 • Ēka, izstādes un pasākumi, kas tiek organizēti šajā vietā, būs lepnuma, identitātes un nodarbinātības avots. Plašākā mērogā projekts nodrošina dekonstrukcijas metodoloģiju un būvniecības protokolu vietējo betona elementu un mazāku arhitektūras komponentu atkārtotai izmantošanai.
 • Tiek saglabāts Ālto darba skaistums un oriģinālais raksturs. Ēkai tika pievienotas skulpturālas kāpnes, kas pielāgotas ēkas formai. Rezultātā ir tapis rosinošs ceļojums, kas pieved apmeklētāju ļoti tuvu ēkas korpusam, vienlaikus pa ceļam manevrējot starp ļoti dramatisku konstrukciju un notikumu virkni.

Plānošana un apsaimniekošana

Visi partneri un struktūras, kas tieši sadarbojas "AaltoSiilo" projekta īstenošanā, tiekas reizi trijos mēnešos:

 • Oulu pilsētas Pilsētplānošanas departaments un kultūras dienesti,
 • Oulu Kultūras fonds — Eiropas kultūras galvaspilsēta Oulu2026,
 • Alvara Ālto fonds,
 • “Factum Foundation”,
 • arhitektūras studija “Skene Catling de la Peña”,
 • inženieru birojs “HRW Structural Design” un “Max Fordham Engineers”.
 • Diskusijās tika iesaistītas universitātes, arhitektūras skolas, Arhitektūras filmu festivāls un vietējās bezpeļņas organizācijas.

Budžets un finansēšana

Paredzētais projekta budžets ir 5 miljoni eiro: 2 miljoni eiro "AaltoSiilo" atjaunošanai un pārveidei; 3 miljoni eiro — jaunā pētniecības centra celtniecībai, kas atrodas blakus silosa zemes gabalam un sabiedriskās infrastruktūras objektiem.

Pusi finansējuma nodrošina vietējie un starptautiskie fondi; 10–20 % Oulu pilsēta, 10–20 % Somijas Izglītības un kultūras ministrija un 5–10 % ES.

Idejas, ko var pārņemt

Veltiet pietiekami daudz laika plānošanai: ļaujiet visām ieinteresētajām personām pirms būvniecības sākšanas rūpīgi analizēt un risināt projekta kritiskos aspektus.

Strādājiet ar motivētu partneri, kurš vēlas piešķirt nepieciešamos resursus (budžetu un personālu), iesaistīties komunikācijā ar arhitektu un projekta grupu un kurš ir apņēmies sekmīgi īstenot projektu.

Izstrādājiet pārliecinošu arhitektūras projektu, kas palielina projekta vispārējo ietekmi un vērtību iedzīvotājiem un ainavai.

Kontaktinformācija