Skip to main content

Culture and Creativity

Oulu - AaltoSiilo

Betoonkatedraalist kuni multisensoorse kurioosumite kabinetini

Riik:
Type of project :
Size of city/region:
View of AaltoSiilo in Oulu, Finland.

Põhifaktid

Arhitektuuribüroo: Skene Catling de la Peña ja Factum Foundation

Peamine rahastaja: Factum Foundation

Valmib: 2026 (kestab)

Materjalid: olemasolevate puitkonstruktsioonide taaskasutamine, kohapealt hangitud kanepibetoon, välimiste betoonikihtide kapitaalremont

Kogupind: 525 m2

Linna/piirkonna taust

Toppila tselluloositehase tornhoidla (siilo) Oulus on tänapäevani säilinud hoone, mille 1931. aastal projekteerisid Alvar ja Aino Aalto.

Nn AaltoSiilo arhitektuurilist tähtsust märgati kohe pärast valmimist. Torni valatud betoonstruktuuri, mille paksus on ainult 10 cm, peeti murranguliseks ja suurepäraseks näiteks insenertehnika ja arhitektuuri ning vormi ja funktsiooni ühendamisest.

Tornhoidla jäi tühjaks ja sellest loobuti pärast tehase sulgemist 1980. aastatel. Kui see ala 1990. aastate lõpus ümber planeeriti, tunnistati torn riikliku tähtsusega kaitsealuseks hooneks.

Enamus tehasehooneid võeti kasutusele muul otstarbel, kuid AaltoSiilo jäi puutumata. Ta oli terve, kuid haavatavas seisus, kui endine tehaseala hakkas üha selgemini muutuma elamupiirkonnaks.

Ehitise otstarbe muutus sobib Oulu kultuuristrateegiale ja arhitektuuriprogrammile, mille mõlema eesmärk on parandada hoonestuskeskkonda alates linnaplaneerimisest kuni üksikute hoonete kõige peenemate üksikasjadeni.

Oulu linn on 2026. aasta Euroopa kultuuripealinn. AaltoSiilo projekt on majakaprojekt ja tulevane aasta ehituspärand.

Lahendus

2020. aasta augustis omandasid arhitektuuristuudio Skene Catling de la Peña ja Factum Foundation for Digital Technology in Preservation (kaitsmisel digitehnoloogia kasutamist edendav fond) hoone Oulu linnavolikogult.

Koos restaureerivad nad tornhoidla, et teha sellest eeskuju muu betoonist tööstuspärandi kaitsmiseks. Samaaegselt loovad nad kohalikule kogukonnale elujõulise kohtumispaiga. Torn muudetakse mitmeotstarbeliseks avalikuks ruumiks, mis toimib kurioosumite kabinetina. Avalik saun, kohvik, katusebaar ja väliamfiteatrid pakuvad inimestele ruumi kohtumisteks. Lisaks ehitatakse krundile uus radikaalselt ökoloogiline uurimiskeskus.

Projekti üks keerukamaid aspekte oli uue trepi paigaldamine. Trepistik läbib olemasolevat betoonkonstruktsiooni ja vastab tänapäeva rangetele ehituseeskirjadele puuetega inimeste juurdepääsu ja tuleohutuse osas.

Lõpptulemus on vaatemänguline trepp, mis külastajate toomiseks hoone eri tasanditele keerleb ümber keskse lifti ja kohandab end hoone vormiga.

Oulu linn jätkab koos Factum Foundationiga tornhoidla kaitsmist ja aitab eelkõige leida selleks riiklikku ja rahvusvahelist rahastust.

Kvaliteedikriteeriumid (kontekst, kohatunnetus, mitmekesisus, ilu)

 • Tornhoidla restaureerimise ja kasutusotstarbe muutmise projektiga säilitatakse maastikul kultuurimälestis. Krundil arendatav uus tegevus toob kaasa uue sotsiaalse ja majandusliku dünaamika. Olemasolevaid puitkonstruktsioone taaskasutati kohapeal või võeti ringlusse uute ruumide ehitamiseks, samal ajal kui kohalikult hangitud kanepibetooni kasutati uue uurimiskeskuse ehitamiseks.
 • AaltoSiilo kasutusotstarbe muutmisel jääb alles hoone ajalooline identiteet ja säilitatakse hoone arhitektuuriline tähtsus. AaltoSiilo ei ole mitte ainult arhitektuurimälestis, vaid ilmestab ka piirkonna tööstuslikku ja majanduslikku minevikku ning selle mõju kogukonnale ja ümbritsevale loodusele.
 • Hoone, näitused ja kohapeal korraldatavad üritused annavad põhjust uhkust tunda, toidavad kohalikku identiteeti ja loovad töökohti. Suuremas skaalas pakub projekt lammutamismeetodeid ja ehitusprotokolli kohalike betoondetailide ja väiksemate arhitektuurikomponentide taaskasutamiseks.
 • Säilib Aalto teose ilu ja algupärane iseloom. Hoonele lisati skulpturaalne trepp, mis kohandab ennast hoone kujuga. Tulemuseks on innustav teekond, mis viib külastaja väga lähedale hoone väliskestale ja manööverdab ülimalt mõjuvõimsa struktuuri ja sündmuste sarja vahel.

Korraldus ja juhtimine

Iga kolme kuu järel kohtuvad kõik partnerid ja üksused, kes teevad AaltoSiilo projekti rakendamisel otsest koostööd:

 • Oulu linna linnaplaneerimise osakond ja kultuuriteenused
 • Oulu kultuuri sihtasutus – Oulu Euroopa kultuuripealinn 2026
 • Alvar Aalto sihtasutus
 • Factum Foundation
 • arhitektuuribüroo Skene Catling de la Peña
 • insenerbüroo HRW Structural Design ja Max Fordham Engineers
 • ülikoolid, arhitektuurikoolid, arhitektuurifilmifestival ja kohalikud mittetulundusühendused, kes osalevad aruteludes

Eelarve ja rahastamine

Projekti hinnanguline eelarve oli 5 miljonit eurot: 2 miljonit eurot AaltoSiilo taastamiseks ja uuesti kasutuselevõtuks; 3 miljonit eurot uue uurimiskeskuse ehitamiseks tornhoidla krundi ja avaliku taristu kõrvale.

Pool rahastusest tuleb riigisisestelt ja rahvusvahelistelt sihtasutustelt; 10–20% Oulu linnalt, 10–20% Soome haridus- ja kultuuriministeeriumilt ning 5–10% ELilt.

Ülekantavad ideed

Pühendada piisavalt aega planeerimisele, võimaldada kõigil sidusrühmadel enne ehitamise algust põhjalikult analüüsida ja käsitleda projekti kriitilisi aspekte.

Teha koostööd motiveeritud partneriga, kes on valmis eraldama vajalikke vahendeid (eelarve ja töötajad), et suhelda arhitekti ja projektimeeskonnaga ning kel on suur soov projekt edukalt ellu viia.

Töötada välja muljetavaldav arhitektuuriprojekt, mis suurendab projekti üldist mõju ja väärtust inimeste ja maastiku jaoks.

Kontakt

 • AaltoSiiloga saab ühendust võtta e-posti teel.
 • Oulu linnaga saab ühendust võtta e-posti teel.