Skip to main content

Culture and Creativity

Uleåborg: AaltoSiilo

Från betongkatedral till multisensoriskt kuriosakabinett

Land:
Type of project :
Size of city/region:
View of AaltoSiilo in Oulu, Finland.

I korthet

Arkitektbyrå: Skene Catling de la Peña och Factum Foundation

Huvudsponsor: Factum Foundation

År då projektet förväntas vara färdigt: 2026

Material: återanvända träkonstruktioner, lokalproducerad hampakalk, restaurering av de yttersta betonglagren

Yta: 525 m2

Om staden/regionen

Toppila Silo, även kallade AaltoSiilo, är en av Toppila cellulosafabriks kvarvarande byggnader och ritades av Alvar och Aino Aalto i Uleåborg 1931.

AaltoSiilos arkitektoniska betydelse erkändes genast: dess gjutna betongkonstruktion, endast 10 cm tjock, ansågs vara revolutionerande och ett utmärkt exempel på samspelet mellan ingenjörsvetenskap och arkitektur, form och funktion.

Silon lämnades tom och övergiven efter att fabriken stängdes på 1980-talet. I början av 1990-talet blev silon klassad som en skyddad byggnad av nationell betydelse.

De flesta av de andra fabriksbyggnaderna används i dag för andra ändamål, men AaltoSiilo står orörd: hel, men i dåligt skick i ett alltmer tätbebott område.

Att hitta nya användningsområden för byggnaderna är i linje med Uleåborgs kulturstrategi och arkitekturprogram vars syfte är att framhäva den bebyggda miljön, genom allt från stadsplanering till små detaljer på enskilda byggnader.

Uleåborg är europeisk kulturhuvudstad 2026. Projektet AaltoSiilo är ett fyrtornsprojekt och kommer att bli ett bestående arv efter kulturhuvudstadsåret.

Om projektet

I augusti 2020 köpte arkitektbyrån Skene Catling de la Peña och stiftelsen Factum Foundation for Digital Technology in Preservation byggnaden av Uleåborgs stadsstyrelse.

Tillsammans har de restaurerat silon för att göra den till en referenspunkt för bevarandet av andra betongbyggnader. Tack vare detta har de skapat en livfull mötesplats för lokalsamhället. Silon ska bli ett offentligt utrymme som kommer att fungera som ett slags kuriosakabinett. Där kommer bland annat att finnas en allmän bastu, ett kafé, en takbar och en amfiteater. Dessutom ska man uppföra en ny ekologisk byggnad på området som ska fungera som ett forskningscentrum.

En av de mest utmanande delarna av projektet var att sätta in en ny trappa som går genom betongstrukturen och som följer dagens strikta byggnadsregler när det gäller brandsäkerhet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Slutresultatet är en fantastisk trappa som anpassar sig till byggnadens form och snirklar sig runt en centralhiss för att ge besökarna tillgång till olika våningar av byggnaden.

Uleåborg fortsätter att samarbeta med Factum Foundation för att bevara byggnaden, särskilt genom att hjälpa till att hitta finansiering på både nationell och internationell nivå.

Vilka är projektets kvaliteter?

 • Genom att modernisera och hitta nya användningsområden för silon bidrar projektet till att bevara ett kulturellt landmärke i landskapet och skapa ny social och ekonomisk verksamhet. De gamla träkonstruktionerna har återanvänts för att restaurera silon eller återvunnits för att bygga nya utrymmen, medan den lokalproducerade hampakalken har använts för att bygga det nya forskningscentret.
 • Genom projektet bevaras AaltoSiilos historiska identitet och arkitektoniska betydelse. AaltoSiilo är inte bara ett arkitektoniskt landmärke, utan också ett uttryck för regionens industriella och ekonomiska förflutna och hur silon har påverkat samhället och miljön runtomkring den.
 • Byggnaden, utställningarna och evenemangen som ordnas vid silon kommer att vara en källa till stolthet, identitet och sysselsättning. I en större skala kommer projektet att erbjuda en ny demonteringsmetod och ett byggprotokoll för återanvändning av betongdelar från byggnader och mindre arkitekturkomponenter.
 • Skönheten och den ursprungliga karaktären av Aaltos arbete bevaras. En trappa som anpassar sig till byggnadens form sattes in. Resultatet är en stimulerande resa som ger besökare möjligheten att komma nära byggnadens skal samtidigt som den balanserar mellan en dramatisk struktur och olika händelser under resans gång.

Planering och ledning

Alla parter som samarbetar kring projektet AaltoSiilo träffas var tredje månad:

 • Enheten för stadsplanering och kulturella tjänster vid Uleåborgs stad
 • Uleåborgs kulturstiftelse – Oulu2026 Europas kulturhuvudstad
 • Alvar Aalto-stiftelsen
 • Factum Foundation
 • Arkitektbyrån Skene Catling de la Peña
 • Ingenjörsbyråerna HRW Structural Design och Max Fordham
 • I diskussionerna om projektet deltog universitet, arkitektskolor, en filmfestival om arkitektur och lokala icke-vinstdrivande organisationer.

Budget och finansiering

Den uppskattade budgeten för projektet är 5 miljoner euro: 2 miljoner för restaurering och förnyelse av AaltoSiilo och 3 miljoner för att bygga det nya forskningscentrumet och utomhusanläggningarna vid silon.

Hälften av finansieringen kommer från nationella och internationella stiftelser: 10–20 % från Uleåborgs stad, 10–20 % från Finlands undervisnings- och kulturministerium och 5–10 % från EU.

Hur man lyckas med sitt projekt

Avsätt tillräckligt mycket tid på planeringen av projektet. Låt alla parter noggrant analysera och diskutera projektets avgörande aspekter före byggstart.

Jobba med någon som är motiverad, villig att lägga ner de resurser som krävs (budget och personal), samarbetar med arkitekten och projektgruppen och verkligen jobbar för att projektet ska lyckas.

Rita ett övertygande arkitektoniskt projekt som framhäver dess inverkan på och värde för människor och landskap.

Kontakt