Skip to main content

Culture and Creativity

Proġetti ta' kooperazzjoni Ewropea

Il-programm Ewropa Kreattiva jappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvu organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u kreattivi minn pajjiżi differenti li jieħdu sehem fil-programm. Hu jkopri l-UE u lil hinn minnha.

Permezz ta’ dan il-finanzjament, il-programm Ewropa Kreattiva għandu l-għan li jtejjeb l-aċċess għax-xogħlijiet kulturali u kreattivi Ewropej u li jippromwovi l-innovazzjoni u l-kreattività.

Appoġġ għall-kooperazzjoni transfruntiera

Il-finanzjament hu disponibbli għal 3 tipi ta’ proġetti:

  • Proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira (minimu ta’ 3 isħab minn 3 pajjiż eliġibbli differenti)
  • Proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala medja (minimu ta’ 5 isħab minn 5 pajjiżi eliġibbli differenti)
  • Proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala kbira (minimu ta’ 10 isħab minn 10 pajjiż eliġibbli differenti)

Il-proġetti jistgħu jkopru settur kulturali u kreattiv wieħed jew aktar u jistgħu jkunu interdixxiplinari.

Tul ta’ żmien tal-proġetti

It-tul massimu tal-proġetti hu ta’ 48 xahar.

Eliġibbiltà għall-finanzjament

Jistgħu japplikaw organizzazzjonijiet attivi fis-setturi kulturali u kreattivi. Individwi ma jistgħux japplikaw.

Tgħallem aktar dwar il-proċess tal-applikazzjoni

Sib aktar informazzjoni dwar il-proġetti ta’ kooperazzjoni Ewropea u sejħiet oħrajn għal proposti taħt il-fergħa Kultura tal-programm Ewropa Kreattiva.

Informazzjoni aktar iddettaljata dwar il-proċess ta’ applikazzjoni se tkun disponibbli fi żmien xieraq fuq is-sit web tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura, kif ukoll fit-taqsima tas-sejħiet għal proposti u permezz tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva.

Tagged in:  Ewropa Kreattiva