Skip to main content

Culture and Creativity

Proiecte de cooperare europeană

Programul „Europa creativă” sprijină proiecte de cooperare transnațională care implică organizații din sectoarele culturale și creative din diferite țări participante la program. Este vorba despre țări din UE, dar și din afara sa.

Prin această finanțare, programul „Europa creativă” urmărește să îmbunătățească accesul la operele culturale și creative europene și să promoveze inovarea și creativitatea.

Sprijinirea cooperării transfrontaliere

Finanțarea este disponibilă pentru 3 tipuri de proiecte:

  • Proiecte de cooperare la scară mică (minimum 3 parteneri din 3 țări eligibile diferite)
  • Proiecte de cooperare la scară medie (minimum 5 parteneri din 5 țări eligibile diferite)
  • Proiecte de cooperare la scară largă (minimum 10 parteneri din 10 țări eligibile diferite)

Proiectele pot acoperi unul sau mai multe sectoare culturale și creative și pot fi interdisciplinare.

Durata proiectelor

Durata maximă a proiectelor este de 48 de luni.

Eligibilitate pentru finanțare

Se pot înscrie organizațiile active în sectoarele culturale și creative. Persoanele fizice nu pot candida.

Aflați mai multe despre procedura de înscriere

Aflați mai multe despre proiectele de cooperare europeană și despre alte cereri de propuneri din cadrul componentei „Cultură” a programului „Europa creativă”.

Informații mai detaliate privind procedura de înscriere vor fi disponibile în timp util pe site-ul Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură, în secțiunea „Cereri de propuneri” și prin intermediul birourilor „Europa creativă”.

Tagged in:  Europa creativă