Skip to main content

Culture and Creativity

Projekty evropské spolupráce

Program Kreativní Evropa podporuje projekty nadnárodní spolupráce, do nichž jsou zapojeny organizace v kulturním a kreativním odvětví z různých zemí účastnících se programu. Vztahuje se na EU i další země.

Díky finančním prostředkům z programu Kreativní Evropa se zlepší přístup k dílům, která vytvořilo evropské kulturní a kreativní odvětví, a lépe se budou prosazovat inovace a tvořivost.

Podpora přeshraniční spolupráce

Finanční prostředky jsou k dispozici pro 3 typy projektů:

  • projekty spolupráce malého rozsahu (minimálně 3 partneři ze 3 různých způsobilých zemí)
  • projekty spolupráce středního rozsahu (minimálně 5 partnerů z 5 různých způsobilých zemí)
  • projekty spolupráce velkého rozsahu (minimálně 10 partnerů z 10 různých způsobilých zemí)

Projekty se mohou týkat jednoho nebo více kulturních a kreativních odvětví a mohou být interdisciplinární.

Doba trvání projektů

Maximální doba trvání všech projektů je 48 měsíců.

Kdo může dostat finanční prostředky

Zažádat mohou organizace aktivně působící v kulturním a kreativním odvětví. Jednotlivci se hlásit nemohou.

Další informace o procesu podávání žádosti

Další informace o evropských projektech spolupráce a dalších výzvách k předkládání návrhů v rámci složky Kultura programu Kreativní Evropa

Podrobnější informace o postupu podávání žádostí budou včas k dispozici na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu, na stránce s výzvami k předkládání návrhů a prostřednictvím kanceláří programu Kreativní Evropa.

Tagged in:  Kreativní Evropa