Skip to main content

Culture and Creativity

Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet

Luova Eurooppa -ohjelmalla tuetaan osallistujamaissa toimivien organisaatioiden välisiä yhteistyöhankkeita kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Ohjelmaan voivat osallistua EU-maiden lisäksi EU:n ulkopuoliset maat.

Luova Eurooppa -ohjelmasta myönnetyllä rahoituksella parannetaan eurooppalaisten teosten saatavuutta sekä tuetaan innovointia ja luovaa työtä.

Ohjelma tukee maiden välistä yhteistyötä

Rahoitusta on saatavilla kolmentyyppisille hankkeille:

  • pienet yhteistyöhankkeet (vähintään kolme kumppania kolmesta tukikelpoisesta maasta)
  • keskikokoiset yhteistyöhankkeet (vähintään viisi kumppania viidestä tukikelpoisesta maasta)
  • suuret yhteistyöhankkeet (vähintään kymmenen kumppania kymmenestä tukikelpoisesta maasta).

Hankkeet voivat olla yhdeltä tai useammalta kulttuuri- ja luovalta alalta, ja niissä voidaan yhdistellä eri taide- ja kulttuurimuotoja.

Hankkeiden kesto

Hankkeet voivat kestää enintään 48 kuukautta hanketyypistä riippumatta.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Rahoitus on tarkoitettu kulttuurialalla ja luovilla aloilla toimiville organisaatioille. Rahoitusta ei voi hakea yksityishenkilönä.

Lisätietoa hakuprosessista

Lisätietoa eurooppalaisista yhteistyöhankkeista ja muista ehdotuspyynnöistä löytyy verkkosivulta Luova Eurooppa -ohjelma – Kulttuuri.

Tarkempia tietoja hakuprosessista löytyy Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston verkkosivustolta ja ehdotuspyyntöjä koskevalta sivulta sekä Luova Eurooppa -yhteyspisteiden kautta.

Tagged in:  Luova Eurooppa