Skip to main content

Culture and Creativity

Europski projekti suradnje

Program Kreativna Europa podupire transnacionalne projekte suradnje u koje su uključene organizacije iz kulturnih i kreativnih sektora iz različitih zemalja koje sudjeluju u programu. Obuhvaća zemlje u EU-u i izvan njega.

Financiranjem u okviru programa Kreativna Europa poboljšava se pristup europskim kulturnim i kreativnim djelima te se promiču inovacije i kreativnost.

Potpora prekograničnoj suradnji

Financiranje je dostupno za 3 vrste projekata:

  • mali projekti suradnje (najmanje 3 partnera iz 3 prihvatljive zemlje)
  • srednji projekti suradnje (najmanje 5 partnera iz 5 prihvatljivih zemalja)
  • veliki projekti suradnje (najmanje 10 partnera iz 10 prihvatljivih zemalja).

Projekti mogu obuhvaćati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora i mogu biti interdisciplinarni.

Trajanje projekata

Svi projekti mogu trajati najviše 48 mjeseci.

Pravo na financiranje

Prijaviti se mogu organizacije aktivne u kulturnim i kreativnim sektorima. Pojedinci se ne mogu prijaviti.

Saznajte više o postupku prijave

Više informacija o europskim projektima suradnje i drugim pozivima na podnošenje prijedloga u sklopu potprograma Kultura u okviru programa Kreativna Europa možete saznati ovdje.

Detaljnije informacije o postupku prijave bit će pravodobno objavljene na internetskoj stranici Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu, kao i u odjeljku za pozive na podnošenje prijedloga i putem deskova programa Kreativna Europa.

Tagged in:  Kreativna Europa