Skip to main content

Culture and Creativity

Eiropas sadarbības projekti

Programma “Radošā Eiropa” atbalsta starptautiskas sadarbības projektus, kuros iesaistītas kultūras un radošo nozaru organizācijas no dažādām valstīm, kuras piedalās programmā. Tā aptver gan ES valstis, gan citas valstis.

Programmas “Radošā Eiropa” mērķis ir ar šā finansējuma palīdzību uzlabot Eiropas kultūras un radošo darbu pieejamību un veicināt inovāciju un radošumu.

Atbalsts pārrobežu sadarbībai

Finansējumu var saņemt trīs veidu projekti:

  • nelieli sadarbības projekti (vismaz 3 partneri no 3 dažādām valstīm, kuras atbilst prasībām);
  • vidēja mēroga sadarbības projekti (vismaz 5 partneri no 5 dažādām valstīm, kuras atbilst prasībām);
  • vērienīgi sadarbības projekti (vismaz 10 partneri no 10 dažādām valstīm, kuras atbilst prasībām).

Projekti var būt vienā vai vairākās kultūras un radošajās nozarēs vai būt starpnozaru projekti.

Projektu ilgums

Visu projektu maksimālais ilgums ir 48 mēneši.

Tiesības saņemt finansējumu

Pieteikties drīkst kultūras un radošo nozaru organizācijas. Fiziskas personas pieteikties nedrīkst.

Kur var uzzināt vairāk par pieteikšanās procesu

Plašāka informāciju par Eiropas sadarbības projektiem un citiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saistībā ar programmas “Radošā Eiropa” atzaru “Kultūra”.

Sīkāka informācija par pieteikšanās procedūru būs laicīgi pieejama Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras tīmekļvietnē, kā arī uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus sadaļā un no programmas “Radošā Eiropa” birojiem.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”