Skip to main content

Culture and Creativity

Projekti evropskega sodelovanja

Program Ustvarjalna Evropa podpira nadnacionalne projekte sodelovanja, ki vključujejo organizacije iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev iz različnih držav, ki sodelujejo v programu. Zajema države v EU in zunaj njenih meja.

S financiranjem želi program Ustvarjalna Evropa izboljšati dostop do evropskih kulturnih in ustvarjalnih del ter spodbujati inovacije in ustvarjalnost.

Podpora čezmejnemu sodelovanju

Financiranje je na voljo za 3 vrste projektov:

  • majhni projekti sodelovanja (najmanj 3 partnerji iz 3 različnih upravičenih držav)
  • srednje veliki projekti sodelovanja (najmanj 5 partnerjev iz 5 različnih upravičenih držav)
  • obsežni projekti sodelovanja (najmanj 10 partnerjev iz 10 različnih upravičenih držav)

Projekti lahko zajemajo enega ali več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in so lahko interdisciplinarni.

Trajanje projektov

Projekti lahko trajajo največ 48 mesecev.

Upravičenost do financiranja

Prijavijo se lahko organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Posamezniki se ne morejo prijaviti.

Več o postopku prijave

Več informacij o projektih evropskega sodelovanja in drugih razpisih za zbiranje predlogov v okviru sklopa Kultura programa Ustvarjalna Evropa.

Podrobne informacije o postopku prijave bodo pravočasno na voljo na spletišču Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ter v razdelku o razpisih za zbiranje predlogov in prek centrov Ustvarjalne Evrope.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa