Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopa koostööprojektid

Programmi „Loov Euroopa“ vahendusel toetatakse riikidevahelisi koostööprojekte, kuhu on kaasatud kultuuri- ja loomesektorite organisatsioonid eri riikidest, kes programmis osalevad. See hõlmab nii ELi kui ka teisi riike.

Rahastamise kaudu on programmi „Loov Euroopa“ eesmärk parandada juurdepääsu Euroopa kultuuri- ja loometeostele ning edendada innovatsiooni ja loovust.

Piiriülese koostöö toetamine

Rahastamisvahendid on ette nähtud kolme tüüpi projektidele:

  • väikesemahulised koostööprojektid (vähemalt kolm partnerit kolmest erinevast toetuskõlblikust riigist);
  • keskmisemahulised koostööprojektid (vähemalt viis partnerit viiest erinevast toetuskõlblikust riigist);
  • suuresemahulised koostööprojektid (vähemalt kümme partnerit kümnest erinevast toetuskõlblikust riigist).

Projektid võivad hõlmata ühte või mitut kultuuri- ja loomesektorit ning olla valdkondadevahelised.

Projektide kestus

Projekti maksimaalne kestus on 48 kuud.

Toetuskõlblikkus

Toetust võivad taotleda kultuuri- ja loomesektoris tegutsevad organisatsioonid. Üksikisikuna toetust taotleda ei saa.

Lisateave taotlusprotsessi kohta

Lisateave programmi „Loov Euroopa“ kultuuri tegevussuuna Euroopa koostööprojektide ja muude konkursikutsete kohta.

Taotlusprotsessi käsitlev üksikasjalik teave tehakse õigeaegselt kättesaadavaks Euroopa hariduse ja kultuuri rakendusameti veebisaidil, samuti konkursikutsete rubriigis ja programmi „Loov Euroopa“ teabepunktide kaudu.

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“