Skip to main content

Culture and Creativity

Muziek

Ontdek waarom de muzieksector in Europa steun nodig heeft en hoe de Europese Unie helpt.

Muziek: dé motor van de culturele diversiteit in Europa

Voor de Europese Commissie is de muzieksector van cruciaal belang om de culturele diversiteit in Europa te beschermen en het Europees concurrentievermogen aan te zwengelen. Muziek is een universele taal; een unieke, creatieve en verbindende kracht voor ons als samenleving en als individu. Ook het economisch belang valt niet te onderschatten. Binnen de culturele en creatieve sector in de EU is de muzieksector de op twee na grootste werkgever. De Europese muzieksector bestaat vooral uit kleine en middelgrote ondernemingen. Daardoor is de branche erg dynamisch en innovatief en heeft ze een stevig groeipotentieel.

Waarom moet de sector gesteund worden?

Door de digitalisering en de toegenomen concurrentie van wereldwijde spelers moet de muzieksector zich voortdurend aanpassen. De afgelopen tien jaar heeft dat ertoe geleid dat de manier waarop muziek wordt gecreëerd, geproduceerd, verspreid en verkocht fundamenteel is veranderd. Deze situatie heeft niet alleen kansen, maar ook uitdagingen gecreëerd op alle niveaus van de muziekwaardeketen, van inkomensverdeling en een eerlijk loon voor kunstenaars in deze nieuwe digitale omgeving tot de noodzaak voor kunstenaars om hun digitale en zakelijke vaardigheden te ontwikkelen.

De hele sector heeft steun nodig om beter te kunnen concurreren op de wereldmarkt, maar ook om belemmeringen weg te nemen zodat het diverse muzikale aanbod van Europa en de talrijke opkomende talenten hun weg kunnen vinden naar nieuwe markten. De positieve maatschappelijke en economische rol van muziek wordt nog niet volledig benut in de Europese en nationale beleidsvorming. Dat komt ook doordat er onvoldoende betrouwbare en vergelijkbare gegevens bestaan over de sector, de functies en de prestaties ervan.

Begin 2020 werd de sector bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis, wat leidde tot enorme extra uitdagingen voor de duurzaamheid van het hele muzikale ecosysteem. Ook onderliggende structurele problemen kwamen daardoor plots bloot te liggen. Het herstel van ecosystemen zoals de muzieksector zal uiteindelijk het herstel van de EU als geheel ten goede komen.

Music Moves Europe: de belangrijkste doelstellingen

De Europese Commissie steunt de sector met een geïntegreerde aanpak: “Music Moves Europe.”

Het doel van Music Moves Europe is om te werken aan een duurzaam Europees muzikaal ecosysteem en in te zetten op de belangrijkste troeven van de sector: diversiteit, concurrentievermogen en innovatie. Op strategisch vlak wordt het initiatief afgestemd op de algemene politieke prioriteiten van de EU en zal het een bijdrage leveren om die prioriteiten te verwezenlijken.

De specifieke doelstellingen zijn:

  • creativiteit en innovatie bevorderen
  • de diversiteit van de Europese muziek beschermen en uitbreiden
  • de sector helpen om zich aan te passen aan en voordeel te halen uit de digitalisering
  • de sector ondersteunen om duurzamer te worden