Skip to main content

Culture and Creativity

Musiikki

Miksi Euroopan musiikkiala tarvitsee tukea? Entä miten Euroopan unioni auttaa asiassa?

Musiikki on Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden keskiössä

Euroopan komission mielestä musiikkiala on elintärkeä Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden turvaamisen ja sen kilpailukyvyn vahvistamisen kannalta. Musiikki on ihmiskunnan universaali kieli, ja sillä on ainutlaatuista, luovaa ja yhtenäistävää voimaa, joka hyödyttää sekä yhteiskuntaa että yksilöitä. Sillä on myös huomattava taloudellinen merkitys. EU:n kulttuurialojen ja luovien alojen joukossa musiikkiala on kolmanneksi suurin työllistäjä. Euroopan erittäin dynaamisella ja innovatiivisella musiikkialalla toimii pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja sillä on suuri kasvupotentiaali.

Miksi tukea tarvitaan?

Musiikkiala muuttuu jatkuvasti, mikä johtuu digitaalisesta muutoksesta ja lisääntyvästä kilpailusta maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa. Viimeisen vuosikymmenen aikana tämä on johtanut perustavanlaatuisiin muutoksiin tavoissa, joilla musiikkia luodaan, tuotetaan, levitetään ja muunnetaan rahalliseksi hyödyksi. Tilanne on luonut mahdollisuuksien lisäksi myös haasteita kaikilla musiikkialan arvoketjun tasoilla. Haasteita ovat esimerkiksi tulojen jakaminen ja artistien reilut palkkiot uudessa digitaalisessa ympäristössä sekä tarve kehittää artistien digitaalisia ja liiketoimintataitoja.

Musiikkiala ja sen eri haarat tarvitsevat tukea, jotta ne voivat parantaa kilpailukykyään maailmanlaajuisilla markkinoilla ja voittaa esteet, joita Euroopan monimuotoinen musiikkitarjonta ja sen lukuisat lupaavat uudet lahjakkuudet kohtaavat ylittäessään maiden rajoja. Musiikin merkitystä yhteiskunnan ja talouden kannalta ei vielä kaikilta osin hyödynnetä Euroopan ja kansallisen tason päätöksenteossa. Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei musiikkialasta ja sen toiminnasta ja tuloksellisuudesta ole luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja.

Vuoden 2020 alussa koronaviruskriisi iski musiikkialaan erityisen kovaa ja aiheutti uusia merkittäviä haasteita koko alan toimintaympäristön vakaudelle. Kriisi myös nosti esiin pinnan alla piilleitä rakenteellisia ongelmia. Musiikkialan kaltaisten toimintaympäristöjen elpyminen vaikuttaa myönteisesti myös koko EU:n elpymiseen.

Musiikki liikuttaa Eurooppaa ‑aloitteen tärkeimmät tavoitteet

Euroopan komissio tukee musiikkialaa yhdennetyllä lähestymistavalla, jonka nimeksi on annettu ”Musiikki liikuttaa Eurooppaa”.

Musiikki liikuttaa Eurooppaa ‑aloitteen tavoitteena on edistää kestävää eurooppalaista musiikkialan toimintaympäristöä ja tukea alan tärkeimpiä valtteja: monimuotoisuutta, kilpailukykyä ja innovointia. Aloite on strategisesti EU:n yleisten poliittisten painopisteiden mukainen, ja sillä edesautetaan näiden painopisteiden saavuttamista.

Sen erityistavoitteina on

  • edistää luovuutta ja innovointia
  • turvata eurooppalaisen musiikin monimuotoisuus ja laajentaa sitä
  • auttaa alaa mukautumaan digitalisaatioon ja hyötymään siitä
  • auttaa alaa kehittymään aiempaa kestävämmäksi.