Skip to main content

Culture and Creativity

Muzika

Sužinokite, kodėl Europos muzikos sektoriui reikia paramos ir kaip padeda Europos Sąjunga.

Muzika – viena esminių Europos kultūrų įvairovės dalių

Europos Komisija muzikos sektorių laiko gyvybiškai svarbiu Europos kultūrų įvairovei išsaugoti ir jos konkurencingumui stiprinti. Muzika yra universali žmonijos kalba ir daro unikalų, kūrybišką ir darnų poveikį tiek visuomenei, tiek individui. Jos ekonominis indėlis taip pat didelis. Muzikos sektorius yra trečias pagal darbo vietų skaičių ES kultūros ir kūrybos sektorius. Europos muzikos sektorius, kurio pagrindą sudaro mažosios ir vidutinės įmonės, yra labai dinamiškas, novatoriškas ir turi didelį augimo potencialą.

Kodėl reikia paramos?

Dėl perėjimo prie skaitmeninių technologijų ir didėjančios pasaulinių veikėjų konkurencijos muzikos sektorius nuolat keičiasi. Per pastarąjį dešimtmetį dėl to iš esmės pasikeitė muzikos kūrimo, gamybos, platinimo ir pajamų iš jos gavimo būdai. Dėl to atsirado galimybių ir iššūkių visais muzikos vertės grandinės lygmenimis, pavyzdžiui, pajamų paskirstymas ir teisingas atlygis menininkams šioje naujoje skaitmeninėje aplinkoje, poreikis labiau ugdyti menininkų skaitmeninius ir verslo įgūdžius.

Parama reikalinga siekiant padėti sektoriui ir jo šakoms tapti konkurencingesniais pasaulinėje rinkoje ir šalinti kliūtis, trukdančias gausiai Europos muzikinei pasiūlai ir daugybei naujų talentingų žmonių peržengti sienas. Formuojant Europos ir nacionalinę politiką dar nevisiškai išnaudojamas muzikos visuomeninis ir ekonominis potencialas. Taip yra ir todėl, kad trūksta patikimų ir palyginamų duomenų apie sektorių, jo funkcijas ir veiklos rezultatus.

2020 m. pradžioje sektoriui smogė koronaviruso krizė, dėl kurios kilo naujų didelių visos muzikos ekosistemos tvarumo iššūkių. Krizė taip pat išryškino šio sektoriaus struktūrinius sunkumus. Tokių ekosistemų kaip muzika atsigavimas galiausiai padės atsigauti visai ES.

Pagrindiniai iniciatyvos „Music Moves Europe“ tikslai

Europos Komisija remia šį sektorių laikydamasi integruoto požiūrio – iniciatyvos „Music Moves Europe“.

Iniciatyva „Music Moves Europe“ (MME) skirta skatinti tvarią Europos muzikos ekosistemą ir remti pagrindinius šio sektoriaus pranašumus – įvairovę, konkurencingumą ir inovacijas. Strategiškai iniciatyva suderinta su bendrais ES politiniais prioritetais ir padės juos įgyvendinti.

Konkretūs tikslai:

  • skatinti kūrybiškumą ir inovacijas,
  • saugoti ir plėsti Europos muzikos įvairovę,
  • padėti sektoriui prisitaikyti prie skaitmeninimo ir juo pasinaudoti,
  • padėti sektoriui tapti tvaresniam.