Skip to main content

Culture and Creativity

Muzică

Aflați de ce sectorul muzical din Europa are nevoie de sprijin și cum asigură Uniunea Europeană acest sprijin.

Muzica este esențială pentru diversitatea culturală a Europei

Comisia Europeană consideră că sectorul muzical este esențial pentru protejarea diversității culturale a Europei și pentru sporirea competitivității acesteia. Muzica este limbajul universal al omenirii și are un potențial unic, creativ și de asigurare a coeziunii atât la nivelul societății, cât și pentru fiecare persoană în parte. Sectorul muzical este deosebit de important și din punct de vedere economic, fiind pe locul trei în cadrul industriilor culturale și creative din UE din punct de vedere al numărului de locuri de muncă oferite. Bazat pe întreprinderi mici și mijlocii, sectorul muzical european este foarte dinamic și inovator și are un potențial de creștere semnificativ.

De ce este necesar acest sprijin?

În contextul trecerii la era digitală și al concurenței sporite din partea actorilor globali, sectorul muzical este într-o continuă transformare. În ultimul deceniu, acest lucru a dus la schimbări fundamentale în modul în care muzica este creată, produsă, distribuită și monetizată. Această situație a creat oportunități, dar și provocări la toate nivelurile lanțului valoric muzical, de exemplu repartizarea veniturilor și remunerarea echitabilă a artiștilor în acest nou mediu digital sau nevoia artiștilor de a dezvolta mai multe competențe digitale și de afaceri.

Este nevoie de sprijin pentru a spori competitivitatea sectorului și a ramurilor acestuia pe piața globală și pentru a elimina obstacolele din calea accesului transfrontalier la bogata ofertă muzicală și la numeroasele talente în curs de afirmare din Europa. Rolul benefic al muzicii pentru societate și economie nu este încă pe deplin exploatat în procesul de elaborare a politicilor la nivel european și național. Una dintre cauze este și lipsa unor date fiabile și comparabile cu privire la sectorul muzical, funcțiile și performanța acestuia.

La începutul anului 2020, criza provocată de pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ puternic asupra acestui sector, generând noi provocări importante pentru sustenabilitatea întregului ecosistem muzical. De asemenea, a adus în prim-plan provocări structurale subiacente. Refacerea ecosistemelor precum muzica va contribui, în cele din urmă, la redresarea UE per ansamblu.

Muzica mișcă Europa – principalele obiective

Comisia Europeană sprijină acest sector în cadrul unei abordări integrate denumite „Muzica mișcă Europa”.

Muzica mișcă Europa (MME) vizează promovarea unui ecosistem muzical european durabil și sprijinirea principalelor atuuri ale sectorului: diversitatea, competitivitatea și inovarea. Din punct de vedere strategic, inițiativa este aliniată la prioritățile politice generale ale UE și va contribui la realizarea acestora.

Obiectivele specifice sunt:

  • promovarea creativității și a inovării
  • protejarea și extinderea diversității muzicii europene
  • sprijinirea sectorului în adaptarea la era digitală și exploatarea potențialului acesteia
  • sprijinirea sectorului pentru creșterea sustenabilității acestuia