Skip to main content

Culture and Creativity

Muusika

Siit leiab teavet selle kohta, miks vajab Euroopa muusikasektor toetust ja mida teeb selles vallas Euroopa Liit.

Muusika on Euroopa kultuurilise mitmekesisuse võti

Euroopa Komisjon peab muusikasektorit väga oluliseks, et kaitsta Euroopa kultuurilist mitmekesisust ja tugevdada selle konkurentsivõimet. Muusika on inimkonna universaalne keel ning sellel on ainulaadne, loov ja sidus jõud nii ühiskonna kui ka üksikisikute jaoks. Samuti on sellel suur tähtsus majandusele. Muusikasektor on ELi kultuuri- ja loomemajanduses suuruselt kolmas tööandja. Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele tuginev Euroopa muusikasektor on väga dünaamiline ja uuenduslik ning sellel on oluline kasvupotentsiaal.

Miks on muusikasektorit vaja toetada?

Digiülemineku ja suurenenud üleilmse konkurentsi tingimustes on muusikasektor pidevas muutumises. Viimase kümne aasta jooksul on see toonud kaasa põhimõttelisi muutusi muusika loomises, tootmises, levitamises ja selle eest rahalise tulu saamises. Selline olukord on kogu muusika väärtusahelas loonud võimalusi, kuid tekitanud ka väljakutseid, näiteks tulude jaotamine ja loovisikute õiglane tasustamine uues digikeskkonnas või loovisikute vajadus arendada digi- ja ärioskusi.

Toetust on vaja selleks, et aidata sektoril ja selle harudel saada maailmaturul konkurentsivõimelisemaks ning kõrvaldada takistused, mis ei lase Euroopa rikkalikul muusikavalikul ja paljudel lootustandvatel talentidel piiri taha jõuda. Muusika ühiskonnale ja majandusele kasulikku rolli ei ole Euroopa ja riikide poliitika kujundamisel veel täielikult ära kasutatud. See on tingitud ka sellest, et puuduvad usaldusväärsed ja võrreldavad andmed sektori, selle toimimise ja tulemuslikkuse kohta.

2020. aasta alguses tabas sektorit eriti rängalt koroonaviiruse kriis, mis tõi kaasa uued olulised probleemid kogu muusika ökosüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel. See on toonud esiplaanile ka struktuursed probleemid. Selliste ökosüsteemide nagu muusika taastumine aitab lõppkokkuvõttes kaasa ELi kui terviku taastumisele.

Raamistiku „Muusika liigutab Euroopat“ põhieesmärgid

Euroopa Komisjon toetab muusikasektorit integreeritud lähenemisviisi „Muusika liigutab Euroopat“ raames.

„Muusika liigutab Euroopat“ eesmärk on edendada jätkusuutlikku Euroopa muusika ökosüsteemi ja toetada sektori peamisi väärtusi – mitmekesisust, konkurentsivõimet ja uuenduslikkust. Strateegiliselt on algatus kooskõlas ELi üldiste poliitiliste prioriteetidega ja aitab kaasa nende saavutamisele.

Erieesmärgid on järgmised:

  • edendada loovust ja innovatsiooni;
  • kaitsta ja suurendada Euroopa muusika mitmekesisust;
  • aidata sektoril kohaneda digiteerimisega ja saada sellest kasu;
  • toetada sektori muutumist jätkusuutlikumaks.