Skip to main content

Culture and Creativity

Hudba

Informace o tom, proč hudební odvětví v Evropě potřebuje podporu a jak Evropská unie tomuto odvětví pomáhá

Hudba je klíčem k evropské kulturní rozmanitosti

Evropská komise považuje hudební odvětví za zásadní pro zachování evropské kulturní rozmanitosti a pro posílení její konkurenceschopnosti. Hudba je univerzálním jazykem lidstva a má jedinečnou, kreativní a soudržnou sílu pro společnost i jednotlivce. Má rovněž velký ekonomický význam. Hudební odvětví je třetím největším zaměstnavatelem v rámci kulturního a kreativního odvětví v EU. Evropské hudební odvětví, založené na malých a středních podnicích, je velmi dynamické a inovativní a má významný růstový potenciál.

Proč je tato podpora potřebná?

Díky digitalizaci a posílené konkurenci globálních hráčů se hudební odvětví neustále transformuje. V uplynulém desetiletí tato skutečnost vedla k zásadním změnám způsobu výroby produkce, distribuce a monetizace hudby. Tato situace vytvořila příležitosti i výzvy na všech úrovních hudebního hodnotového řetězce, jako je například přerozdělení příjmů a spravedlivé odměňování umělců v novém digitálním prostředí nebo potřebu většího rozvoje dovedností umělců v digitální a obchodní oblasti.

Podpora je potřebná proto, aby pomohla tomuto odvětví a jeho jednotlivým oblastem zvýšit konkurenceschopnost na globálním trhu a odstraňovat překážky bránící pronikání bohaté hudební nabídky Evropy a četným nově vznikajícím talentům přes hranice. Pozitivní role hudby ve společenském a ekonomickém smyslu není v rámci tvorby politiky na evropské a národní úrovni dosud plně využívána. Je tomu tak rovněž z důvodu, že chybí spolehlivé a porovnatelné údaje o tomto odvětví, jeho funkcích a výkonnosti.

Koronavirová krize na počátku roku 2020 zasáhla hudební odvětví obzvláště tvrdě. Objevily se nové významné výzvy související s udržitelností celého hudebního ekosystému. Krize také odkryla hlubší strukturální problémy. Obnova takových ekosystémů, jako je hudba, v důsledku napomůže celkové obnově EU.

Hudba hýbe Evropou – hlavní cíle

Evropská komise podporuje toto odvětví v rámci integrovaného přístupu s názvem „Hudba hýbe Evropou“.

Cílem iniciativy Hudba hýbe Evropou je podpora udržitelného evropského hudebního ekosystému a podpora hlavních aktiv tohoto odvětví: rozmanitosti, konkurenceschopnosti a inovací. Ze strategického hlediska tato iniciativa koresponduje se všeobecnými politickými prioritami EU a přispěje k jejich dosažení.

Specifické cíle jsou následující:

  • podpora kreativity a inovací
  • ochrana a rozšiřování rozmanitosti evropské hudby
  • pomoc hudebnímu odvětví s adaptací na digitalizaci a využitím jejích přínosů
  • podpora udržitelnosti tohoto odvětví