Skip to main content

Culture and Creativity

Muzyka

Dlaczego sektor muzyki w Europie potrzebuje pomocy? Jak wspiera go Unia Europejska?

Muzyka jest doskonałym przykładem różnorodności kulturowej Europy

Komisja Europejska uważa, że sektor muzyki odgrywa pierwszorzędną rolę w ochronie różnorodności kulturowej Europy i zwiększaniu konkurencyjności jej gospodarki. Muzyka jest uniwersalnym językiem, dzięki którego fenomenalnej, twórczej mocy powstają więzi społeczne i międzyludzkie. Nie można przy tym nie dostrzegać, że ma ona duże znaczenie dla gospodarki. W sektorach kulturalnych i kreatywnych w UE sektor muzyczny plasuje się na trzecim miejscu pod względem zatrudnienia. Przeważają w nim małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest dynamiczny, innowacyjny i ma duży potencjał wzrostu.

Dlaczego trzeba wspierać ten sektor?

Sektor muzyczny nieustannie się zmienia, ponieważ trwa cyfrowa transformacja a globalne firmy zyskują przewagę na rynku. W związku z tymi zjawiskami przez ostatnich dziesięć lat zasady rządzące tworzeniem, produkcją, dystrybucją i sprzedażą utworów muzycznych kompletnie się zmieniły. Te zmiany niosą ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia, które dotyczą poszczególnych ogniw łańcucha wartości. Trzeba na przykład rozwiązać problem podziału dochodów i sprawiedliwego wynagrodzenia dla artystów w nowym środowisku cyfrowym lub umożliwić twórcom zdobywanie kompetencji cyfrowych i biznesowych.

Cały sektor i poszczególne branże potrzebują pomocy w zwiększaniu swojej konkurencyjności na rynku światowym oraz w usunięciu przeszkód, które uniemożliwiają zaprezentowanie w skali światowej bogatej oferty muzycznej Europy, w tym również komplikują drogę do światowej sławy licznym europejskim młodym talentom. W europejskiej i krajowej polityce nie wykorzystuje się w pełni korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z muzyką. Wynika to między innymi z faktu, że nie mamy dostępu do wiarygodnych i porównywalnych danych na temat funkcji, jakie spełnia ten sektor, ani realizowanych przez niego wyników.

Na początku 2020 r. kryzys wywołany koronawirusem szczególnie mocno uderzył w ten sektor. Dlatego pojawiły się nowe problemy związane z zapewnieniem zrównoważonego charakteru całemu sektorowi muzycznemu. Kryzys pokazał też, że w sektorze potrzebne są zmiany strukturalne. Odbudowa takich sektorów jak muzyczny w ostatecznym rozrachunku pomoże w odbudowie całej europejskiej gospodarki.

Music Moves Europe – najważniejsze cele

Komisja Europejska wspiera sektor muzyczny w ramach kompleksowego podejścia znanego pod nazwą „Music Moves Europe”.

Celem Music Moves Europe (MME) jest promowanie zrównoważonego europejskiego sektora muzycznego i wspieranie jego głównych atutów: różnorodności, konkurencyjności i innowacyjności. Pod względem strategicznym inicjatywa ta jest zbieżna z ogólnymi priorytetami politycznymi UE i ma się przyczynić do ich realizacji.

Cele szczegółowe to:

  • promowanie kreatywności i innowacji
  • ochrona i rozwój różnorodności muzyki w Europie
  • pomoc w cyfrowej transformacji sektora i czerpaniu z niej korzyści
  • wspieranie sektora w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju.