Skip to main content

Culture and Creativity

Musik

Her kan du læse om, hvorfor musikbranchen i Europa har brug for støtte, og hvordan EU hjælper.

Musikken er en vigtig brik i Europas kulturelle mangfoldighed

Europa-Kommissionen mener, at musikbranchen spiller en afgørende rolle for at bevare Europas kulturelle mangfoldighed og styrke konkurrenceevnen. Musik er et universelt sprog for os mennesker, og den skaber en unik og kreativ sammenhængskraft for både samfundene og det enkelte menneske. Den har også stor økonomisk vægt. Musikbranchen er den tredjestørste arbejdsgiver i de kulturelle og kreative sektorer i EU. Den europæiske musiksektor består primært af små og mellemstore virksomheder, og den er meget dynamisk og innovativ med et stort vækstpotentiale.

Hvorfor har den brug for støtte?

På grund af den digitale transformation og øget global konkurrence er musikbranchen i konstant forandring. Gennem de seneste ti år er den måde, som musik skabes, produceres, distribueres og omsættes på, blevet grundlæggende forandret. Det har skabt både muligheder og udfordringer på alle niveauer i musikbranchens værdikæde, for eksempel med hensyn til indkomstfordeling og retfærdig aflønning af kunstnerne i de nye digitale kanaler, samt et behov hos kunstnerne for at erhverve nye digitale og forretningsmæssige kompetencer.

Der er brug for støtte og hjælp til sektoren og dens brancher for at styrke konkurrenceevnen på det globale marked og fjerne hindringerne for, at Europas righoldige musikliv og de mange nye talenter kan nå ud til nye lande. Musikkens gavnlige effekt for både samfundene og økonomien udnyttes ikke fuldt ud i den politiske planlægning på EU-niveau og i de enkelte lande. Det skyldes delvist, at pålidelige og sammenlignelige data for sektoren, dens funktion og resultater ikke findes.

I starten af 2020 ramte coronakrisen musiksektoren særligt hårdt, og det har givet nye og betydelige udfordringer for bæredygtigheden i hele musikbranchens økosystem. Det har også bragt de underliggende strukturelle udfordringer frem i lyset. En genopretning af økosystemer som musikbranchen vil i sidste ende bidrage til genopretningen af EU's økonomi som hele.

Music Moves Europe – primære målsætninger

Europa-Kommissionen støtter sektoren i en samlet tilgang, der har fået titlen "Music Moves Europe".

Music Moves Europe (MME) har til formål at fremme et bæredygtigt økosystem for musikbranchen i Europa og støtte branchens primære aktiver: mangfoldighed, konkurrenceevne og innovation. Initiativet er koordineret med og skal bidrage til at opfylde EU’s generelle strategiske politiske prioriteter.

De konkrete målsætninger er at

  • fremme kreativitet og innovation
  • bevare og udbygge den europæiske musiks mangfoldighed
  • hjælpe sektoren med digitalisering og at høste fordelene heraf
  • støtte sektoren i at blive mere bæredygtig