Skip to main content

Culture and Creativity

Glasba

Več o tem, zakaj glasbeni sektor v Evropi potrebuje podporo in kako lahko Evropska unija pomaga.

Glasba je bistvenega pomena za kulturno raznolikost Evrope

Evropska komisija meni, da je glasbeni sektor bistven za ohranjanje kulturne raznolikosti Evrope in krepitev njene konkurenčnosti. Glasba je univerzalni jezik človeštva in ima edinstveno, ustvarjalno in povezovalno moč tako za družbo kot posameznika. Ima tudi velik gospodarski pomen. Glasbeni sektor je tretji največji delodajalec v kulturnem in ustvarjalnem sektorju v EU. Evropski glasbeni sektor, ki temelji na malih in srednjih podjetjih, je zelo dinamičen in inovativen z velikim potencialom rasti.

Zakaj je potrebna podpora

Zaradi digitalizacije in vse večje konkurence svetovnih akterjev je glasbeni sektor v fazi nenehne preobrazbe. V zadnjem desetletju je to privedlo do korenitih sprememb v načinu ustvarjanja, produkcije, distribucije in monetizacije glasbe. Te razmere so ustvarile priložnosti in izzive na vseh ravneh glasbene vrednostne verige, denimo glede porazdelitve prihodkov in pravičnega plačila umetnikom v novem digitalnem okolju ali v tem, da morajo umetniki pridobiti več digitalnega znanja in poslovnih spretnosti.

Podpora je namenjena pomoči glasbenemu sektorju in povezanim panogam za krepitev konkurenčnosti na svetovnem trgu ter za odpravo ovir na področju čezmejnega dostopa za bogato glasbeno ponudbo in številne evropske glasbene talente. Koristnost glasbe v družbenem in gospodarskem smislu pri oblikovanju politik na evropski in nacionalni ravni še ni v celoti izkoriščena. Razlog za to je tudi pomanjkanje zanesljivih in primerljivih podatkov o glasbenem sektorju, njegovem delovanju in uspešnosti.

V začetku leta 2020 je koronavirusna kriza še posebej močno prizadela glasbeni sektor, kar je prineslo nove pomembne izzive za trajnostni obstoj celotnega glasbenega ekosistema in v ospredje postavila temeljne strukturne izzive. Okrevanje ekosistemov, kot je glasba, bo nenazadnje pripomoglo k okrevanju celotne EU.

Glasba premika Evropo – glavni cilji

Evropska komisija sektor podpira v okviru celostnega pristopa, imenovanem Glasba premika Evropo.

Pristop Glasba premika Evropo spodbuja trajnostni evropski glasbeni ekosistem in podpira glavne prednosti glasbenega sektorja: raznolikost, konkurenčnost in inovacije. Pobuda je strateško usklajena s splošnimi političnimi prednostnimi nalogami EU in prispeva k njihovemu uresničevanju.

Posebni cilji so:

  • spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti
  • ohranjanje in širjenje raznolikosti evropske glasbe
  • pomoč sektorju pri prilagajanju digitalizaciji in izkoriščanju njene prednosti
  • podpora sektorju, da postane bolj trajnosten