Skip to main content

Culture and Creativity

Durabilitatea și patrimoniul cultural

Schimbările climatice și degradarea mediului se numără printre cele mai mari provocări ale vremurilor noastre, fiind o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Uniunea Europeană (UE) ia măsuri și își asumă poziția de lider în acest sens, depunând eforturi pentru a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește patrimoniul cultural.

Durabilitatea este unul dintre cei cinci piloni pe care se bazează Cadrul de acțiune pentru patrimoniul cultural, care subliniază faptul că patrimoniul cultural poate să consolideze capitalul social, să stimuleze creșterea economică și să asigure durabilitatea mediului. Cultura și patrimoniul cultural pot contribui la realizarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii.

Cadrul include trei grupuri de acțiuni care vizează:

  1. regenerarea orașelor și a regiunilor prin patrimoniul cultural
  2. promovarea reutilizării adaptive a clădirilor de patrimoniu
  3. echilibrarea accesului la patrimoniul cultural prin turism cultural durabil și patrimoniu natural

Durabilitatea clădirilor

Pactul verde european este foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru a ajunge la o economie europeană durabilă. Clădirile reprezintă un element esențial al acestei inițiative, acestea fiind responsabile pentru 40 % din consumul total de energie și pentru 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE.

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor joacă un rol cheie în îndeplinirea obiectivului ambițios de obținere a neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, stabilit în Pactul verde european. Scopul valului de renovări este de a crește rata și calitatea lucrărilor de renovare a clădirilor existente, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon asociate acestora.

Prin Orizont 2020, programul pentru cercetare și inovare al Comisiei pentru perioada 2014-2020, sunt finanțate proiecte care abordează diferite aspecte ale eficienței energetice a clădirilor, inclusiv cele istorice și culturale.

Partenerii din cadrul proiectului PRO-Heritage urmăresc, de exemplu, să ofere o educație inițială și continuă profesioniștilor și meșteșugarilor, pentru deprinderea competențelor și abilităților tradiționale în domeniul patrimoniului construit, pe baza celor mai bune practici ale organizațiilor partenere.

Schimbările climatice: o amenințare la adresa patrimoniului nostru cultural

Recentele pagube catastrofale suferite de siturile de patrimoniu cultural au amplificat nevoia de a proteja siturile împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om.

Comisia Europeană reunește experți din statele membre ale UE pentru a identifica și a face schimb de bune practici și măsuri inovatoare pentru protejarea patrimoniului cultural din perspectiva schimbărilor climatice. Aceste activități sunt prevăzute în Concluziile Consiliului cu privire la Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022, care urmează abordarea bazată pe metoda deschisă de coordonare.

Metoda deschisă de coordonare este un proces de elaborare de politici care nu are drept rezultat măsuri legislative cu caracter obligatoriu. Grupurile MDC formate din experți din ministerele culturii și din instituțiile culturale naționale se reunesc pentru a face schimb de bune practici și a elabora manuale de politică și seturi de instrumente.

Orizont 2020

Prin programul pentru cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, sunt finanțate proiecte care vizează „creșterea rezilienței și reconstrucția durabilă a zonelor istorice pentru a face față schimbărilor climatice și evenimentelor periculoase”.

Aflați mai multe despre Patrimoniul în pericol: cercetarea și inovarea în UE pentru un patrimoniu cultural mai rezilient.

Creative Climate Leadership

Finanțat prin programul „Europa creativă”, acest proiect ajută artiștii și profesioniștii din domeniul culturii să exploreze dimensiunile culturale ale schimbărilor climatice. Comunitățile artistice și culturale joacă un rol unic și esențial, abordând noi moduri de a fi, de a acționa și de a gândi. Creative Climate Leadership sprijină profesioniștii din domeniul culturii să utilizeze aceste calități pentru abordarea problemelor legate de schimbările climatice.

Aflați mai multe despre Creative Climate Leadership.

Proiectul HERACLES

Acest proiect își propune să conceapă, să valideze și să promoveze soluții reactive pentru a asigura reziliența eficace a patrimoniului cultural împotriva efectelor schimbărilor climatice printr-o abordare holistică și multidisciplinară.

Aflați mai multe despre HERACLES.

Proiectul Shelter

Proiectul Shelter aduce laolaltă comunitatea științifică și responsabilii din domeniul patrimoniului cultural pentru a crește reziliența, a reduce vulnerabilitatea și a promova o reconstrucție mai bună și mai sigură în zonele istorice afectate de pericolele legate de climă.

Aflați mai multe despre Shelter.