Skip to main content

Culture and Creativity

Program Evropské inovační ekosystémy (EIE), který je součástí programu Horizont Evropa, usiluje o vytvoření propojenějších, inkluzivnějších a účinnějších inovačních ekosystémů a o podporu rozšiřování podniků, jak je stanoveno v novém evropském programu inovací.

Inovační ekosystémy

  • sdružují lidi nebo organizace, jejichž cílem je inovovat, a
  • zahrnují vazby mezi zdroji (jako jsou fondy, vybavení a zařízení), organizacemi (např. vysokoškolskými institucemi, výzkumnými a technologickými organizacemi, společnostmi, investory a finančními zprostředkovateli), investory a tvůrci politik


Akce podporované Evropskými inovačními ekosystémy doplňují akce prováděné ERI a Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), činnosti v rámci programu Horizont Evropa, iniciativy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, jakož i iniciativy soukromého a třetího sektoru.

Total budget
95,5 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
viz výzvy k předkládání návrhů
Who can apply
Žadatelé musí mít sídlo v:
• členském státě Evropské unie, včetně nejvzdálenějších regionů
• některé ze zámořských zemí a území (ZZÚ) členských států
• některé ze zemí přidružených k programu Horizont Evropa (tzv. způsobilé země)
No. of partners needed
alespoň 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k předkládání návrhů
Total initiative budget
není relevantní
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4