Skip to main content

Culture and Creativity

Det här programmet är en del av Horisont Europa och ska skapa mer sammankopplade, inkluderande och effektiva ekosystem för innovation och hjälpa företagen att skala upp sin verksamhet, i enlighet med den nya europeiska innovationsagendan.

Ekosystemen för innovation för samman

  • människor och organisationer som arbetar med innovation
  • resurser (t.ex. fonder, utrustning och anläggningar), organisationer (t.ex. lärosäten, forsknings- och teknikorganisationer, företag, riskkapitalister och finansiella intermediärer), investerare och beslutsfattare.


Programmet kompletterar insatser som drivs av Europeiska innovationsrådet och Europeiska institutet för innovation och teknik, verksamhet inom Horisont Europa och initiativ på nationell, regional och lokal nivå och från den privata eller ideella sektorn.

Total budget
95,5 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Se ansökningsomgångar
Who can apply
De sökande måste vara etablerade i
• EU-länderna, inklusive de yttersta randområdena
• utomeuropeiska länder och territorier som är knutna till EU-länderna
• stödberättigade länder utanför EU (länder som är associerade till Horisont Europa).
No. of partners needed
Minst tre
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4