Skip to main content

Culture and Creativity

Satura kopa

Augstvērtīga satura radīšana un producēšana ir Eiropas audiovizuālās nozares pamats.

Eiropas darbi atspoguļo Eiropas vērtības, tai skaitā daudzveidību, un tos atpazīst un augstu novērtē pasaules mērogā. Ar apakšprogrammas “MEDIA” atbalstu Eiropā ik gadu top vairāk nekā 400 filmas, seriāli, dokumentālās filmas un videospēles.

Uzsvars uz pārrobežu sadarbību

Šī kopa galveno uzmanību pievērš darbībām, kurām ir būtiska Eiropas pievienotā vērtība un kuras

  • veicina pārrobežu sadarbību starp producentiem un satura veidotājiem,
  • stimulē inovāciju attiecībā uz saturu, uzņēmējdarbības modeļiem un tehnoloģijām.

Īpašas atbalsta darbības un to mērķi

Kopizstrāde

Šī darbība palīdz izvērst audiovizuālos projektus un sekmē dažādu valstu producentu sadarbību izstrādes posmā.

Filmu projektu kataloga izstrāde

Lai paplašinātu producēšanas uzņēmumu radošās iespējas un veicinātu kvalitatīva satura veidošanu, šī darbība rosina veidot audiovizuālo darbu katalogu (3–5 projekti).

TV un tiešsaistes saturs

Šī darbība paver iespējas neatkarīgiem producentiem, kuri vēlas uzņemties iniciatīvu un sākt veidot paši savu saturu.

Videospēļu un virtuālā satura izstrāde

Šī darbība atbalsta videospēļu izstrādātāju, paplašinātās realitātes studiju un audiovizuālā satura producēšanas uzņēmumu spēju izstrādāt augstvērtīgus darbus.

Programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammas “MEDIA” dotācijas piešķir pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas tiek publicēti Eiropas Komisijas portālā “Funding & tender opportunities”. Ņemiet vērā, ka uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus nav pieejami visu laiku – priekšlikumi jāiesniedz norādītājā termiņā. Dotācijas piešķir katru gadu vai reizi divos gados. Informāciju par to, kad dotācijas būs pieejamas, atradīsiet spēkā esošajā darba programmā.

Finansējuma saņemšanas nosacījumi

Finansējumam satura kopas ietvaros var pieteikties šādas grupas: apmācības organizācijas, izplatītāji un tirdzniecības aģenti, tehnoloģiju uzņēmumi, pieprasījumvideo pakalpojumu sniedzēji, ziņu apkopotāji, eksponētāji, filmu tirgi u. c. Plašāku informāciju skatiet uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”