Skip to main content

Culture and Creativity

Sisällöt

Euroopan audiovisuaalialan perustehtävänä on luoda ja tuottaa laadukkaita sisältöjä.

Eurooppalaiset sisällöt heijastavat eurooppalaisia arvoja, kuten monimuotoisuutta. Ne keräävät huomiota kaikkialla maailmassa ja ovat saaneet kansainvälisiä palkintoja. Joka vuosi Media-lohkosta tuetaan yli 400 eurooppalaisen elokuvan, televisiosarjan, dokumentin ja videopelin kehittämistä.

Painotus rajat ylittävässä yhteistyössä

Sisältöjen osa-alueessa panostetaan toimiin, joilla on vahva eurooppalainen ulottuvuus. Näillä toimilla

  • lisätään sisältöjen kehittäjien ja tuottajien rajat ylittävää yhteistyötä
  • vauhditetaan sisältöihin, liiketoimintamalleihin ja teknologioihin liittyvää innovointia.

Erityiset tukitoimet ja niiden tavoitteet

Yhteinen kehittäminen

Toimen avulla laajennetaan audiovisuaalialan hankkeita ja annetaan eri maiden tuottajille mahdollisuus yhteistyöhön kehitysvaiheessa

Slate-kehittämistuki

Toimella kannustetaan tuotantoyhtiöitä laatimaan 3–5 audiovisuaalisen teoksen portfolio, lisätään niiden luovia vaihtoehtoja ja korostetaan laatua

Pienimuotoinen slate-kehittämistuki

Toimella vastataan valmiuksiltaan heikompien maiden tuottajien tarpeisiin tarjoamalla heille mahdollisuus hakea tukea pienemmälle portfoliolle (2–3 audiovisuaalista teosta)

Televisio- ja verkkosisältö

Tällä toimella annetaan itsenäisille tuottajille mahdollisuus luoda alkuperäistuotantoja omasta aloitteestaan

Luova Eurooppa -ohjelman Media-apurahat myönnetään Euroopan komission rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa julkaistavien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Ehdotuspyyntöjä ei kuitenkaan ole jatkuvasti avoinna, vaan niillä on tietyt hakuajat. Edellä mainittuja avustuksia voi hakea vuosittain tai puolivuosittain. Ennakkotietoa avustuksista ja hakuajoista löytyy voimassa olevasta työohjelmasta.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Sisältöjen osa-alueesta myönnettävää tukea voivat hakea mm. koulutusorganisaatiot, jakelijat ja myyntiedustajat, teknologiayritykset, tilausvideopalvelut, sisällönvälittäjät, näytteilleasettajat ja elokuva-alan markkinatoimijat. Lisätietoja on ehdotuspyynnössä.

Tagged in:  Luova Eurooppa