Skip to main content

Culture and Creativity

Innehåll

Att ta fram bra innehåll är grunden för all verksamhet inom film, tv, dataspel och multimedia.

Europeiskt innehåll speglar europeiska värden, bland annat mångfald. De många kreativa talangerna i Europa skapar verk som erkänns och belönas i övriga världen.

Stöd till innehåll

De här insatserna ska stödja branschen för att

  • sprida europeiska audiovisuella verk över gränserna
  • anpassa innehållet till nya målgrupper och plattformar
  • införa mer solida affärsmodeller och därigenom bidra till att klara produktionskostnader och ökad konkurrens.

Fokus på samarbete över gränserna

Mediadelen av Kreativa Europa ska bidra till ett starkt europeiskt mervärde genom att

  • uppmuntra samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare i olika länder
  • stimulera innovation i fråga om innehåll, affärsmodeller och teknik.

 

Tagged in:  Creative Europe