Skip to main content

Culture and Creativity

Innehåll

Att ta fram bra innehåll är grunden för all verksamhet inom film, tv, dataspel och multimedia.

Europeiska verk som speglar våra värden, bland annat mångfald, erkänns och prisas i andra delar av världen. Varje år stöder delprogrammet Media över 400 europeiska filmer, tv-serier, dokumentärer och dataspel.

Fokus på samarbete över gränserna

De här insatserna ska bidra till ett starkt europeiskt mervärde genom att

  • främja samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare i olika länder
  • stimulera innovation i fråga om innehåll, affärsmodeller och teknik.

Bidragen delas ut efter ansökningsomgångar som utlyses på kommissionens portal för bidrag och upphandlingar med särskilda ansökningsdagar. Bidragen kan delas ut en eller två gånger om året så titta alltid i arbetsprogrammet för att se vilka bidrag du kan söka.

Vem kan få bidrag?

Följande grupper kan ansöka om finansiering: utbildningsorganisationer, distributörer, försäljningsagenter, teknikföretag, beställvideotjänster, plattformar, biografer, filmmarknader och liknande aktörer. Läs mer i utlysningen av ansökningsomgången.

Tagged in:  Kreativa Europa