Skip to main content

Culture and Creativity

Vsebinski sklop

Ustvarjanje in produkcija visokokakovostnih vsebin sta temelja evropske avdiovizualne industrije.

Kot odraz evropskih vrednot, vključno z raznolikostjo, so evropska dela priznana in nagrajena na svetovnem prizorišču. Sklop MEDIA vsako leto podpira razvoj več kot 400 evropskih filmov, televizijskih nanizank, dokumentarcev in videoiger.

Poudarek na čezmejnem sodelovanju

Ta sklop se osredotoča na ukrepe z veliko evropsko dodano vrednostjo za

  • spodbujanje čezmejnega sodelovanja med producenti in razvijalci vsebin
  • spodbujanje inovacij v smislu vsebin, poslovnih modelov in tehnologije

Nepovratna sredstva sklopa MEDIA programa Ustvarjalna Evropa se dodelijo na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov, objavljenih na portalu Evropske komisije za financiranje in javne razpise. Upoštevajte, da imajo razpisi za zbiranje predlogov določene roke za oddajo in niso stalno odprti. Zgoraj navedena nepovratna sredstva se lahko dodeljujejo vsako leto ali dvakrat letno, zainteresirani upravičenci pa bi se morali sklicevati na veljavni delovni program, da bi predvideli razpoložljiva nepovratna sredstva.

Upravičenost do financiranja

Za financiranje v okviru poslovnega sklopa se lahko prijavijo naslednje skupine: organizacije za usposabljanje, distributerji in prodajni zastopniki, tehnološka podjetja, ponudniki videa na zahtevo, združevalci, razstavljavci, filmski trgi itd. Za več informacij si oglejte razpis za zbiranje predlogov.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa