Skip to main content

Culture and Creativity

Obsahový klastr

Základem evropského audiovizuálního průmyslu je tvorba a produkce vysoce kvalitního obsahu.

Evropská díla jsou uznávána a odměňována na celosvětové úrovni. A jedním z důvodů je, že odrážejí evropské hodnoty a rozmanitost. Program MEDIA každoročně podporuje vznik více než 400 evropských filmů, televizních seriálů, dokumentárních pořadů a videoher.

Přeshraniční spolupráce v centru pozornosti

Tento klastr se zaměřuje na opatření se silnou evropskou přidanou hodnotou s cílem

  • podpořit přeshraniční spolupráci mezi producenty a tvůrci obsahu
  • podněcovat inovace, pokud jde o obsah, obchodní modely a technologie

Konkrétní podpůrná opatření a jejich cíle

Společný vývoj

Toto opatření umožňuje rozšířit záběr audiovizuálních projektů a umožnit producentům z různých zemí spolupracovat již ve fázi vývoje projektu

Vývoj katalogu projektů

Toto opatření motivuje produkční společnosti k tomu, aby vytvořily portfolio 3 až 5 audiovizuálních děl, rozšířily tvůrčí možnosti a upřednostnily kvalitu

Vývoj minikatalogu projektů

Toto opatření reaguje na specifické potřeby výrobců ze zemí s nižší kapacitou tím, že podporuje vytvoření menších portfolií (2 až 3 audiovizuální díla)

Televizní a online obsah

Toto opatření poskytuje nezávislým výrobcům příležitost k tomu, aby se ujali iniciativy a realizovali vlastní původní produkci

Videohry a vývoj imerzivního obsahu

Cílem je podpořit producenty videoher, studia pro produkci rozšířené reality a audiovizuální produkční společnosti, aby mohli vytvářet vysoce kvalitní díla

Granty dílčího programu MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa jsou udělovány na základě soutěžních výzev k předkládání návrhů zveřejněných na portálu Evropské komise pro nabídková řízení. Upozorňujeme, že reagovat na výzvy k předkládání návrhů lze pouze v rámci určeného časového období, nelze se tedy hlásit kdykoliv. Výše uvedené granty se udělují jednou nebo dvakrát za rok, přičemž zájemci by se při plánování měli v otázce dostupnosti grantů orientovat podle platného pracovního programu.

Kdo může dostat finanční prostředky

O možnosti financování se v rámci podnikatelského klastru mohou ucházet tyto skupiny: organizace odborné přípravy, distributoři a obchodní zástupci, technologické společnosti, služby videa na vyžádání, agregační služby, vystavovatelé, filmové trhy atd. Další informace uvádí příslušná výzva k předkládání návrhů.

Tagged in:  Kreativní Evropa